FANDOM


„Bronimy pokoju i wolności! Zwalczamy wojnę i śmierć!”
―motto organizacji
Obietnica
Obietnica, sztandarowa jednostka floty
Armada Obietnicy
Typ władzy aramilitarna organizacja najemnicza
Twórca/Twórcy Ijon Tichy
Lider Admirał Conrad (dowódca floty)
Przywódca/Przywódcy Lady Conrad
(wicedowódca jednostki i drugi dowódca floty)
Pierwszy lider Admirał Ijon Tichy (założyciel Armady i dowódca Obietnicy)
Kwatera główna Obietnica
Data założenia 2098 r.n.e.Armada Obietnicy to paramilitarna i niezależna formacja wojskowa założona przez Ijona Tichego w celu obrony wolności i pokoju we wszechświecie. Utrzymują się z licznych napadów na frakcje stworzone w wyniku pokonania Wielkiego Imperium. Od całkiem dawna funkcję dowódcy armady przejął Admirał Conrad mianując Ijona admirałem Obietnicy, a swoją żonę, Lady Conrad, w roli wiceadmirał Armady.

Armada jest obecnie flagową flotyllą Gwiezdnej Wspólnoty Pangalaktycznej, w ramach zasługi za pokonanie serrigan w ostatnim etapie Wielkiej Gwiezdnej Wojny. Władzę nad Armadą nadal ma Admirał Conrad, jako niezależny dowódca zbioru statków pod sztandarem Obietnicy.

Historia

Ijon Tichy, potomek Ziemianki i Alteranina widział jak korupcja, pycha i totalitarne rządy różnych lokalnych hersztów niewolą mieszkańców różnych planet. Dlatego postanowił na własną rękę pokonać wszelkie formy niesprawiedliwości społecznej. Armada miała na celu nie tylko atak w takie tego typu siły, ale też obronę przed Groksami, Armadorojem i Hordorojem, którzy chcieli zagłady wszystkich frakcji.

Obietnica posiadała armię, lecz potrzeba jej było czegoś więcej niż tylko dobrych chęci. Wkrótce duże grupy byłych kaprów, piratów, wojskowych i renegatów dołączyły do Obietnicy, oficjalnie tworząc Armadę. Jednak tak duża grupa nie mogła razem działać w jednym miejscu. Nastąpiło więc rozproszenie flotylli na różne tereny. Na czele każdej stał tak zwany okręt - matka, który podlegał rozkazom Obietnicy, a więc Conradowi.

Jednym z częstych zadań Armady było ratowanie cywili z atakowanych planet. Zyskali tym samym szacunek u wielu ras. Ich wytrwałość należała do jednej z największych w historii wszechświata, czym zyskali pewien szacunek nawet u serrigańskich ras.

Admirał Conrad

Po długim czasie Tichy postanowił udać się na emeryturę, która jednak mu nie pasowała. Dlatego został dowódcą Obietnicy, a funkcje dowódcze nad frakcją powierzył swym następcom. Admirał Conrad objął dowództwo nad flotyllą, a jego żona - Arthalinne - wicedowódcą. Za jego czasów nastąpiło jako takie większe zainteresowanie polityką i działalność dla GLOK. Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.