FANDOM


Sztandar Wspólnoty

Flaga Wspólnoty

Gwiezdna Wspólnota Pangalaktyczna - instytucja powstała podczas Inwazji Serrigańskiej w celu pokonania zagrożenia ze strony Wielkiego Imperium. Główną rolę w budowie organizacji odegrała Armada Obietnicy, dowodzona przez Admirała i Lady Conradów.

Celem pierwszym było pokonanie serrigańskich ras, drugim - zakończenie raz na zawsze rywalizacji kaperskiej pod nazwą Wielkiej Gwiezdnej Wojny, a trzecim i ostatnim było powstanie sojuszu w celu zażegnania konfliktów na terenach pogranicznych. Stolicą Wspólnoty jest Strefa Neutralna, zaś okrętem flagowym - Obietnica. Liderem jest wybierany na okres pięciu lat Wielki Kanclerz, a parlamentem - dawna Rada Strefy Neutralnej.

Historia

Podczas wypędzenia serrigan, czyli okresu od ich upadku miliardy lat temu, aż do ich powrotu trwała Wielka Gwiezdna Wojna, tocząca się między różnymi gildiami, koloniami, frakcjami i bractwami. W zasadzie były to różne konflikty, niekiedy między całymi paktami gwiezdnymi, takimi jak GLOK. Za sznurki ciągnął lider Wielkiego Imperium Serrigan, Wielki Imperator. Stworzył specjalnie Armadorój, Hordorój i Groksów.

W ten sposób GLOK, niegdyś organizacja jednocząca przeciw serrigańskim faszystom wszystkie rasy, zaczęła się dzielić. Masowo grupy i kolonie ogłaszały separację lub rozpoczynały bunt wobec pewnych praw i jednej grupy rządzącej. Wojna nie kosztowała niezliczonej liczby istnień. Podczas walk trwających miliardy lat zginęły zaledwie - jak na kosmos - miliardy istnień.

Serrigańska inwazja i zawarcie sojuszu

W roku 2612 terytoria wolnych ras zaatakowała z powrotem flota serrigan. Wielkie Imperium miało za wsparcie między innymi Kruki Korony Serrigańskiego Gniewu, rasy i frakcje, które Wielki Imperator stworzył, ale również tchórzy i istoty mroku, gotowe stać się nadzorcami niewolników serrigańskich. Technologia serrigan umożliwiła też zajęcie paru kolonii aszergów oraz groprotossów i zniewolenie umysłowe jej mieszkańców. Na dodatek sprzyjającym przypadkiem była niechęć frakcji Wielkiej Gwiezdnej Wojny do siebie.

Nadzieję na erę pokoju i pokonanie niemal niepowstrzymanego agresora przyniosła matka Lady Conrad, a także reszta sojuszników Conradów. Załatwiali wiele spraw dla rozmaitych gildii, zażegnywali konflikty oraz wykonywali zlecenia. W tym czasie do dworu seraphimskiego przedarło się paru serrigańskich agentów, ale udało się ich zgładzić, nim w ogóle zbliżyli się do monarchy.

Postępujący atak na kolonie sprawił, że wszyscy zostali przyparci niemal dosłownie do muru. Na Obietnicy, w Sali Obrad, uchwalono konstytucję i wybrano na tymczasowy urząd Wielkiego Kanclerza Ijona Tichego. Nastąpiła proklamacja Gwiezdnej Wspólnoty Pangalaktycznej. Siły frakcji były dowodzone przez Admirała Conrada. Wkrótce do Wspólnoty przystali draconiarze, którzy pod wodzą swego monarchy wsparli ich w ostatecznym ataku, celem odzyskania Ziemi i pokonania raz na zawsze serrigańskiego agresora. Stracili oni cennego członka Reinharda von Radekowa, ale na tym stanowisku zastąpił go Direk Zubic, serbski członek Kruków i dawniej biznesmen. Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.