FANDOM


Historia świata po Koniunkcji wygląda bardzo zjawiskowo. Wiele światów, ratując się ucieczką przez wszelakie przejścia w dziwnym, międzywymiarowym labiryncie, uciekła i w nowym Nexusie, gdzie wymiar jest jeden i nie mogą istnieć inne założyli nowe domostwa. Na wielu planetach połączyli się razem pod wspólnym sztandarem. Wiele surowców i istot zmieniło się - powstał nowy wszechświat, pełen nowych praw fizyki i ciągłych wojen, ale też z wieloma starymi zasadami. Wiadomo, że istnieją takie surowce, które pozwalają na powstanie urządzeń działających nieskończenie długo, wykorzystujących pochodzące z innych światów tak zwane czary, które są różnie definiowane.

Przed Koniunkcją

Wiadomo, że istniała nieskończona liczba wymiarów, jedne były w stosunku do innych przeszłością, inne przyszłością. Były to w większości światy alternatywne wobec nich. Część z nich było ze sobą połączonych, ale nie mogły to być światy alternatywne. Istniała tam potężna, złowroga grupa, zwana Chaosem. I to ona zaplanowała to wszystko. Od lat toczyła się wojna pomiędzy zgromadzeniem demonicznych grup Chaosu, a mieszkańcami Nexusa.

Koniunkcja

Statki gwiezdne ocalałe z Koniunkcji

Arki ocalenia dostają się do nowego Nexusa.

Nie wiadomo, jak doszło do Wielkiej Kolizji, ale zawsze historia jest jedna - pojawienie się potężnych burz i szczelin prowadzących do tego idyllicznego świata. Tak zwane Chmury Burz Psionicznych doprowadzały do niszczenia całych galaktyk. Wydarzyło się to jakieś 14060 lat przed naszą erą. Legendy mówią o powstaniu Światów Pierworodnych i o wielkich światostatkach, które ocaliły całe wymiary, nazywane potocznie "arkami ocalenia".

Przeróżni czarodzieje odkryli te portale, działające jak Mosty Einsteina-Rosena, czyli portale prowadzące ze światów niszczonych do nowego Nexusa. Tworzyły one labirynty, przez co nie wszystkie światy uciekły ze swoich ginących światów. Tak oto ocalało wiele frakcji, ale dorobek kulturowy i wiele z technologii popadło w zniszczenie i zapomnienie. Tak oto zapomniano o historii sprzed Koniunkcji, część jednak przetrwała, ale zachowana została w wielkich kryptach, grobowcach i innych tego typu obiektach. Odtworzono wiele planet, a frakcje osiadły na różnych światach, jednak z powodu braku możliwości porozumiewania się nadświetlnego doszło do izolacji wszechświata, nawet innych planet.

Po Koniunkcji

Świeżo po przybyciu na planety wiele istot wylądowało na planetach. Ponieważ parę szczelin wessało wiele komórek oraz egzemplarzy flory i fauny, życie rodziło się na nowo, choć wszechświat wyglądał, jak parę wersji Ziemi po wojnie atomowej. Zakładano miasteczka wokół złóż, na wybrzeżach oraz przy rzekach i oazach. Początkowo były to chatki z pokojem sypialnym, rogiem kuchennymi i łazienką, odchodzącą od standardów dawnych czasów. Budowano powoli domy z cegieł i betonu.

Po 10 mileniach stworzono napęd nadświetlny. Wcześniej, od M5 do M10 podróżowano za pomocą kapsuł kriogenicznych. Pozwoliło to na powstawanie nowych cywilizacji gwiezdnych oraz starych na nowo. Choć wiele tych państw okazało się agresywnych i zaborczych, to jednak znalazły się też cywilizacje tolerancyjne i bardziej otwarte.

Czas po Koniunkcji

Czas na stworzenie międzygwiezdnej Wspólnoty, pierwszej w historii, zajął 10 tysięcy lat. Mierzenie lat układa się następująco: dzień, miesiąc, rok, milenium. Przy czym rok jest od 000 do 999, a milenium dziesiąte to M10. Oto przykładowa data: 15.07.762.M9. Ten system wprowadziło w zamierzchłych czasach dawne Imperium Człowieka, ale po Koniunkcji wszystko to zostało zapomniane i odkrywane jest na nowo, poprzez poszukiwanie tych grobowców wiedzy. Dzięki planom odtwarza się powoli to, co przepadło w wyniku kataklizmu, ale też od nowa powstają stare frakcje, jak Lwowski Corporation z Nexus Uniwersum, czy Monolit ze świata S.T.A.L.K.E.R., zyskujący ludzi i wysoce zaawansowaną technologię.

Chronologia

Poniższa linia przedstawia daty według kalendarza wspólnego, ustanowionego w czasie powstania Wspólnoty i w nawiasie kalendarza ziemskiego, tej Ziemi po Koniunkcji, odtworzonej na nowo.

 • 000.M1 (14060 p.n.e.) - Koniunkcja. Wiele specjalnych pojazdów ucieka z wymiarów do labiryntu, gdzie mają nadzieję dostać się wkrótce do nowego Nexusa.
 • 001.M1 (14059 p.n.e.) - pierwsze "arki ocalenia" docierają z labiryntu do nowego Nexusa.
 • 010.M1 (14050 p.n.e.) - powstają pierwsze planety, nazywane obecnie Światami Pierworodnymi.
 • 015.M1 (14045 p.n.e.) - Oria Nair postanawia walczyć z przybyłym Chaosem oraz wskazać drogę wielu grupom dawnych organizacji, aby założyły nowe.
 • 120.M1 (13930 p.n.e.) - upadek starego porządku i wszelkiego dziedzictwa, które albo jest uznawane za świętość, albo zostaje zachowane w wielkich kryptach, grobowcach i piramidach. Czas ten zwie się Erą Zagubionego Spadku.
 • 264.M1 (13786 p.n.e.) - grupa niewielu istnień zakłada pierwsze kolonie-hybrydy. Ambitny projekt ma na celu stworzenie przez biotechnologię i wszelkie inne dziedzictwa nauki dostosowane do każdej z planet nowe rasy. Nazwani zostają Zakonem Żywej Maszyny, wywodzących się z Adeptus Mechanicus zainspirowanych filozofią rasy Xel'Naga.
 • 452.M1 (13598 p.n.e.) - planeta w nowym Nexusie, Kilania, obecnie metropolia gwiezdna, zostaje napadnięta przez przybyły Chaos. Dawni wielcy przedstawiciele nakazują wszystkim grupom się rozproszyć, a te samowolnie formują się w klany, hordy i plemiona. Wiele istot zostaje zniewolonych, albo same się poddają.
 • 455.M1 (13595 p.n.e.) - na świat przychodzi w tamtym czasie Klasias Madriles, mentor wielu późniejszych pokoleń gwiezdnych wędrowców.
 • 500.M1 (13550 p.n.e.) - zbudowany zostaje Zamek Tri Haj na Nukanii, siedziba Zakonu Inżynierów, potomków Adeptus Mechanicus.
 • 650.M1 (13400 p.n.e.) - na tak zwaną Ziemię trafiają pierwsi ludzie. Podobnie rzecz ma się do innych światów.
 • 760.M1 (13290 p.n.e.) - narodziny pierwszej cywilizacji na Ziemi. Nazywana jest cywilizacją Toba, a jej ruiny odkryte zostają wiele tysiącleci później.
 • M1-M5 (14000-10000 p.n.e.) - okres powstawania pierwszych plemion i cywilizacji. Z czasem stają się one zdolne do zasiedlenia innych planet swoich układów, ale wiele z nich albo zaczyna walczyć między sobą, albo spotyka je zagłada w erze energii jądrowej. W tamtym czasie upada pierwsza ziemska cywilizacja.
 • 012.M6 (9038 p.n.e.) - gatunek rasy Cepidów, obcych ze zbiorową świadomością, rozpoczynają podróże na dalekie planety i usiłują je kolonizować. Początek ataków cepidzkich na planety.
 • 015.M6 (9035 p.n.e.) - dzięki technologii kriogenicznej możliwe są podróże do innych planet.
 • M6-M10 (7000-3000 p.n.e.) - wiele Krypt z paleotechnologią zostaje odkrytych. Wszelkie skarby naukowe są stopniowo odkrywane i ujawniane, gdy są pokonywane kolejne. Wówczas upada druga już ziemska cywilizacja, zwana cywilizacją Isar.
 • 100.M10 (4950 p.n.e.) - wynalezienie pierwszego napędu nadświetlnego, dzięki połączeniu schematów wielu planów. Do odkrycia dochodzi na planecie Mitr Praimus.
 • 257.M10 (4593 p.n.e.) - odkrycie właściwości tranu z wielorybów pandyzjańskich prowadzi do rewolucji przemysłowej praktycznie w całym kosmosie. Nowatorska technologia sprawia, że styl bazuje na przełomie XIX i XX wieku Ziemi, zaś broń idzie o pół wieku do przodu.
 • M11 (ok. 4000-3000) - dochodzi do opanowania techniki silników diesla i galwanizerki, w wyniku czego klimat kulturowy przypomina lata 40. XX wieku.
 • 350.M11 (3500 p.n.e.) - powstaje pierwsza część trzeciej ziemskiej cywilizacji - cywilizacja mezopotamska.
 • 355.M11 (3495 p.n.e.) - popularne staje się nazywanie gwiezdnych kowbojów i poszukiwaczy przygód nazwą astrostalkerów. Ci watażkowie są często opisywani, jako nieustraszeni kapitanowie okrętów kosmicznych, którzy nie boją się nikogo i niczego. Zakładane są wówczas pierwsze "zakony", czyli stowarzyszenia militarne tych gwiezdnych weteranów.
 • 526.M11 (3324 p.n.e.) - założona zostaje Wspólnota Gwiezdna, pierwsza federacja planet i stacji. Tym samym dochodzi do wydarzenia określanego mianem Wielkiej Kodyfikacji Gwiezdnej.
 • 850.M11 (3000 p.n.e.) - powstaje cywilizacja egipska na Ziemi.
 • 04.10.900.M11 (04 października 2950 p.n.e.) - na świat przychodzi Unalia Dai.
 • 14.03.138.M12 (14 marca 2712 p.n.e.) - wybucha powstanie skadiańskie
 • 850.M12 (2000 p.n.e.) - Wielka Enklawa wchodzi w erę podróży gwiezdnych.
 • 857.M12 (1993 p.n.e.) - Wielka Enklawa atakuje Imperium Czerwonego Jin. Dochodzi do Wojny Enklaw.
 • 850.M14 (0 n.e.) - na Ziemi zaczyna się chrześcijaństwo na terenie, zwanym Judeą.
 • 900.M14 (50 n.e.) - powstaje Imperium Anosorentu, które rozpoczyna tworzenie własnej religii i doktryny.
 • 091.M15 (241 n.e.) - dochodzi do rozpadu Wspólnoty na Wspólnotę Nexusiańską oraz Rzeszę. Wkrótce dochodzi do Wojny Domowej Wspólnoty w wyniku upadku Wspólnoty Gwiezdnej na te dwie frakcje.
 • 326.M15 (476 n.e.) - na Ziemi zaczyna się średniowiecze. Z kolei pomiędzy agonalonatami, a eldarami dochodzi do wojny, która nazwana zostaje Wojną Gomyriańską.
 • 472.M15 (622 n.e.) - w czasach powstania na Ziemi islamu dochodzi do uformowania się dwóch grup astrostalkerów wrogich sobie z powodu ideologii - Zakonu Technologii, których celem jest pozyskiwanie dla mieszkańców Nexusa technologii z techkrypt oraz Bractwa Techniki, którzy chcą przechowywania technologii tak, aby z biegiem czasu udostępniać ją, gdy społeczeństwo będzie bardziej zaawansowane.
 • 815.M15 (965 n.e.) - powstaje Więzienie Kontenerów.
 • 456.M16 (1606 n.e.) - bunt w Więzieniu Kontenerów, co doprowadza do zrównania miejsca z ziemią przez ich władców. Więźniowie zostają schwytani i zabici.
 • 472.M16 (1622 n.e.) - odbudowane zostaje ostatecznie Więzienie Kontenerów.
 • 523.M15 (673 n.e.) - Ibrahim Ishmael osiąga etap kosmosu.
 • 600.M15 (750 n.e.) - Gorkowie i Morkowie rozpoczynają Wielkie WAAAGH! Mleczne, największą krucjatę w celu mordowania i wywoływania walk na planetach.
 • 600.M16 (1750 n.e.) - w tym czasie powstaje Rzesza Wenusjańska, gwiezdny rząd wenusjan. Na początek zasiedlają oni Merkurego i Marsa.
 • 758.M16 (1908 n.e.) - na Ziemię trafia słynny meteoryt tunguski.
 • 764-768.M16 (1914-1918 n.e.) - na Ziemi trwa Pierwsza Wojna Światowa. Ginie 10 milionów ludzi. Europa jest wykrwawiona. W Rosji powstaje komunizm, cały stary świat się sypie. Nie jest to jednak całkowity koniec - wielu zwycięstwo Ententy nie cieszy.
 • 789-795.M16 (1939-1945 n.e.) - na Ziemi trwa Druga Wojna Światowa. Giną w niej około 70 milionów ludzi, straty są największe na kontynencie nazywanym Europa. Wydarzenia te zapoczątkowują powstanie faszyzmu wśród ludzi. Świat zostaje podzielony na państwa przychylne USA i ZSRR.
 • 550.M17 (2000 n.e.) - Wenusjanie odkrywają życie na Ziemi i powoli przygotowują w tajemnicy, w głębi jaskiń Wenus atak na ludzi. Ich zdaniem ta rasa jest prymitywna i nadaje się na niewolników.
 • 02.10.555.M17 (02 października 2005 n.e.) - na świat przychodzi Graf van Goerher, późniejszy pacyfikator Wenus i zbrodniarz wojenny, który decyzją RZZ za samowolne zniszczenie życia na planecie został rozstrzelany w Lunaburgu.
 • 601.M17 (2051 n.e.) - Wenusjanie atakują Ziemię. Choć zajmują ponad 90 procent Ziemi, rządy państw uciekają do Australii, gdzie formują Wspólny Front Wyzwolenia Ziemi. Wkrótce udaje się wyzwolić planetę. Wydarzenia te powodują stworzenie Republiki Zjednoczonej Ziemi, jednolitego rządu gwiezdnego ludzi z Ziemi.
 • 620.M17 (2052 n.e.) - otwarta zostaje dla publiczności tajna placówka na Lunie, dzisiaj znana pod nazwą Lunaburg. Wkrótce założone zostaje Armstrong City, a na Ziemi dochodzi do otwarcia Mostu Gibraltarskiego oraz Hali Gwiezdnej, poświęconej odkryciom gwiezdnym, naukom o wszechświecie oraz innym dokonaniom ludzkości w poznaniu Nexusa.
 • 605.M17 (2055 n.e.) - wygnanie wenusjan z Marsa. Planeta zostaje zajęta przez ludzi, lecz wkrótce zmuszeni są wrócić na Ziemię, aby uniemożliwić ponowną inwazję obcych.
 • 17.11.610.M17 (17 listopada 2060 n.e.) - upadek Wenus. Przez atak na planetę przeprowadzony przez admirała RZZ, Grafa von Goerhera, cywilizacja ucieka wkrótce również z Merkurego. Flota Ziemian uniemożliwia ucieczkę na Marsa. Obcy uciekają aż poza pas asteroid i trafiają na księżyc Jowisza - Europę. Sam admirał zostaje decyzją sądu wojennego rozstrzelany w jednym z lunaburskich więzień.
 • 620.M17 (2070 n.e.) - Ziemia wkracza w erę pierwszego kolonizowania kosmosu. Na początku zostaje zasiedlony Księżyc, potem Mars, wraz ze swoimi satelitami. Ziemski satelita zostaje bazą wojskową, Mars kolonią pod terraformowanie, a Wenus i Merkury - planetami przemysłowymi, przeznaczonymi dla hut, fabryk i kopalń.
 • 755.M17 (2205 n.e.) - na Ganimedes ludzkość odkrywa odbudowaną cywilizację wenusjan. Saturnianie, inna rasa, składa propozycję - stworzenie Paktu Słonecznego, wspólnoty Rzeszy, RZZ i Związku Saturna, w którym każde ciało niebieskie będzie niepodległe. Pakt miałby reprezentować interesy ludzi, saturnian oraz wenusjan poza Pasem Kuipera.
 • 800.M17 (2250 n.e.) - Pakt Słoneczny wchodzi w kontakt z pobliską rasą należącą do Unii Gwiezdnej - eldarami. Dzięki przyjaznym nastawieniom kolonii, udaje się przyjąć dotychczas niewykraczające poza swoje systemy państwa solarne.
 • 850.M17 (2300 n.e.) - dochodzi do wojny między odkrytym Imperium Ierranów, a Paktem Słonecznym. Po raz pierwszy w tamtych dziejach wenusjanie i Ziemianie razem walczą i giną na polach bitew. Współpraca owocuje pokonaniem dzięki sprytowi i szybkości sił inwazyjnych Ierran i pokonaniem ich nad Ierr.
 • 000.M18 (2450 n.e.) - 
 • 8.12.049.M18 (8 grudnia 2499 n.e) - w wyniku inwazji devorerów na przestrzeń sektora Kooralla zachwiana zostaje siła Paktu Słonecznego. Wkrótce upada też Unia Gwiezdna, z powodu straty dużej ilości floty oraz przez wojnę domową, wywołaną inwazją tych "niszczycieli planet".
 • 04.02.050.M18 (04 luty 2500 n.e.) - ustanowione zostaje Cesarstwo Nexusa, nowa i kolejna już forma wspólnoty międzygalaktycznej. Choć jest skorumpowane, udaje im się skutecznie stawić opór devorerom i ich flocie. Wkrótce zwycięstwa te dają początek kolejnym eskapadom przeciwko tej rasie. Sprzymierzone z nimi chimery, cepidzi, zergi i masa innych ras o świadomości eusocjalnej tworzą Hordę Triumfatorów.
 • 054.M18 (2504 n.e.) - Cesarstwo zostaje zaatakowane na masową skalę przez Hordę Triumfatorów. Wiele planet natychmiast upada. Wobec bezczynności władz Cesarstwa na obrzeżach we wspólnocie rośnie siła grup rebelianckich, w tym największej z nich - Pamięci Kooralla.
 • 055.M18 (2505 n.e.) - 
 • 056.M18 (2506 n.e.) - 
 • 058.M18 (2508 n.e.) - 
 • 250.M18 (2700 n.e.) - 
 • 000.M30 (14450 n.e.) - ustanowione zostaje Imperium Nexusa, obecna wspólnota międzygalaktyczna. Pod jego rządami wiele planet może się cieszyć względną stabilizacją polityczną i gospodarczą.
 • M45 (od 29450 n.e.) - czas obecny.

Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.