FANDOM


Flaga Imperium Rosyjskiego

Flaga Imperium Rosyjskiego

Imperium Rosyjskie było największym państwem przedwojennego świata o charakterze kontynentalnym, zaś pod względem ogólnym ustępowali tylko Imperium Brytyjskiemu. Była to monarchia konstytucyjna i członek Ententy, a później również i Ligi Narodów. Zniknęła wraz z zagładą świata, jak wszystkie inne państwa.

Charakterystyka

W przeciwieństwie do naszego świata tutaj rewolucja 1905 roku zakończyła się zmianą w monarchię parlamentarną, a następnie ustanowieniem konstytucji. Imperator stracił większość ze swojej władzy, jednakże nadal miał dostatecznie duży wpływ. Rosja przekształcać się zaczęła od tego momentu z unitarnej autokracji w federacyjną demokrację. Warto też nadmienić, że rewolucje 1917 roku nigdy się nie wydarzyły - tutaj zapanował kryzys parlamentarny, kolejno premierami byli Lwow i Kiereński, ale to Lenin okazał się największym z nich i zmienił urząd premiera w Wielkiego Kanclerza, przejmując polityczne zarządzanie państwem oraz zmieniając losy wojny. Tutaj Rosjanie zostali wypchnięty w 1917 roku pod Iżewsk, ale wkrótce przeprowadzili taką ofensywę, że w ciągu 2 lat odzyskali utracone ziemie. Rząd również w zamian za pomoc państwu dał Polsce, Finlandii i krajom nadbałtyckim pełną niepodległość, jednakże były połączone unią personalną oraz sojuszem wojskowym.

Wojska wroga przekroczyły granicę polsko-rosyjską już we wrześniu 1939 roku i wygnały Rosjan na linię Piotrogród-Moskwa-Carycyn. Wielka bitwa w ostatnim z wymienionych miast doprowadziła do początku odwrotu sił Osi, a kilka miesięcy wcześniej pod Moskwą zatrzymano wrogie siły. Piotrogród został otoczony, ale administracja uciekła do Moskwy. Miasto wyzwolono z okrążenia dopiero w czerwcu 1942 roku. Po powrocie władzy do tegoż miasta powróciły stare porządki. Na froncie walk z Japonią utracono Daleki Wschód, Sachalin, Kuryle i omal nie stracono Jakucji, ale w porę udało się odbić od cesarskich sił do 1943 roku, a samą armię przegnać aż do Korei. Od tamtego czasu nic się zmieniło.

Tak jak reszta zostali zaatakowani przez swoich wrogów i odpowiedzieli wobec nich 20 marca 1950 roku tak samo. Wiele miast na szczęście ocalało, ale wkrótce powstały mikropaństwa. Rosjanie posiadali największy na świecie arsenał nuklearny.

Znane miasta

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.