FANDOM


Kercelak - dawna stacja metra szóstej linii w Warszawie, obecnie jeden z wielu schronów połączonych z tunelami kanałowymi pod Aleją Ententy. Pełni rolę wjazdu na kanały pod dawną trasą prowadzącą do Centrum, to jest do Starego Miasta. Należy do Republiki Nowej Woli i jest granicznym z Gildią miejscem w tunelach pod dawną stolicą Polski, pełni funkcję miasta tranzytowego przed wpłynięciem na wody wielkiego kanału. Cały obszar jest zamieszkany przez 123 osoby, ale przejezdnych nocujących tam jest zdecydowanie więcej.

Historia

Kercelak obejmuje piwnice, schron przeciwlotniczy, stację metra i kanały. W czasie i tuż po Dniu Zagłady przeżyło tam 50 osób, jednakże byli odcięci od innych. Stalkerzy z ratusza Woli odkryli w 1959 roku poprzez przejście kanałami. Miejsce to zostało częścią Republiki Nowej Woli na samym początku, a dzięki robotom od strony kanałów szybko Kercelak stał się małym miasteczkiem, jednakże zawsze pełnił rolę posterunku. Przez następne lata Kercelak był ważnym punktem między zachodem, a wschodem Republiki. Często zatrzymywali się tam kupcy z Zajezdni, Gildii oraz Ratusza Wolskiego, a także rozmaici stalkerzy przez wyjściem na powierzchnię czy jeszcze innymi rzeczami. Całe miejsce zmieniło się w wielkie targowisko rozmaitościami, brzęk śrubek był codziennością. Same władze handlowały złomem, bronią i zbożem, a także ufundowali sobie mały park, gdzie ludzie wypoczywali na odkażonych, sprowadzonych z powierzchni ławkach miejskich.

W roku 2015 gdy przybyła tam Fil i Drużyna Ketlinga odkryła brak cmentarza, ponieważ trupy wynoszono na górę albo wysadzano na łodziach ze złomu. Ten drugi sposób wybrała grupa, ponieważ zginął Kowalski, ich dowódca. Co więcej wtedy właśnie Kercelak stał się jedną z bardziej rozpoznawalnych miejscówek handlu oraz postoju przed Aleją Ententy. Na drugim brzegu była Gildia i choć mieli z nią dobre stosunki to jednak nie istniało żadne normalne połączenie. Nie wiadomo czy w ogóle istniał szlak komunikacyjny z Kercelaku do schronu pod Warszawską Wieżą Handlową. W tym miejscu właśnie spotkali Morę, która kierowała tymczasowo jedną drużyną stalkerską, a potem odkryła, że Fil zastąpiła poległego Kowalskiego, jej przyjaciela. Mora przejęła dowodzenie i poprowadziła podzieloną przez brak dowódcy grupę do Centrum.

Wtedy też, tuż przed odejściem Drużyny Ketlinga Kercelak zaatakowały Satyry. Jak się okazało wchodziły z powierzchni i miały zamiar zająć warszawskie tunele i ruiny. Siły jakie zaatakowały były tylko zwiadem i zostały odparte, ale wkrótce te same mutanty spróbowały szczęścia poprzez atak od strony wejścia do stacji metra i również zostały odparte przez siły republikańskie. Prawdopodobnie wiadomość o ataku dotarła do Zajezdni, stolicy Nowej Woli.

Regiony

Dzielnica metra

Znajduje się na dawnym peronie metra, gdzie były pociągi jadące do Ronda Ligi Narodów i zburzonych Powązek. Po jednej stronie tory są puste, ale po drugiej stoi stary pociąg metra warszawskiego typu London Underground 1938 Stock. Wagon rozkręcono z zaawansowanych elementów i pozostaje do dziś pustą krypą, pełniącą rolę obiektu komercyjnego. W całej dzielnicy schody zmieniono na drewniane. Sama stacja jest kolumnowa, ustawiono między środkiem a krawędzią peronu kolumny betonowe. Na środku rozstawiono namioty, a z pustej strony zrobiono przejazd dla podziemnych pojazdów. W namiotach stworzono prowizoryczne domki jednorodzinne lub też komunalne, niektóre są też obiektami usługowymi czy sklepami.

Dzielnica mieszkaniowa

Znajdująca się między powierzchnią, a peronem dzielnica ta ma większe rozmiary i jest dzielnicą, gdzie dawne kioski i sklepy poprzemieniano na bloki mieszkalne. Niektóre zostały tak urządzone, by miały u siebie stragany otwierane na dzień. Dodatkowo istnieją namioty takie same jak w dzielnicy metra. W paru przypadkach zrobiono również z dawnych toalet publicznych komunalne łazienki i przestano rozróżniać czy mają być to tylko mężczyźni czy kobiety. Jeden z obiektów, a mianowicie stary kiosk z gazetami zamieniono na dom publiczny, a inny, mianowicie bar szybkiej obsługi zmieniono na bar dla stalkerów i innych awanturników.

Przesmyk

Dzielnica łącząca stację metra z Groblą, czyli częścią kanałową. W Przesmyku znajdują się sklepy, a także rozmaite lokale usługowe, jak hotele, restauracje i wiele innych. Ponadto tuż przy wejściu do dzielnicy mieszkaniowej zlokalizowana jest spora ilość mieszkań, często na wynajem. Jedno z nich wynajmowała grupa Mory. Przesmyk jest też miejscem zlokalizowania namiotu-ratusza, wiecznie strzeżonego przez zautomatyzowane wieżyczki oraz wojskowych Republiki Nowej Woli.

Dzielnica parkowa

Dzielnica parkowa jest najmniejsza - to tylko wykopana w stacji metra ścieżka oświetlona światłem słonecznym prowadząca na drugi koniec stacji. Przypomina bardziej pojedynczą ścieżkę z odgłosami zwierząt, sztucznym wiatrem oraz roślinami sprzed Dnia Zagłady. Ludzie często tam chodzą wypocząć lub zobaczyć jaki był świat sprzed jego upadku. Rośliny przedwojenne rosną obok powojennych, ale oddzielone specjalnie stworzonymi dla nich wielkimi donicami z ziemią sprzed i po katastrofie nuklearnej.

Grobla

Dzielnica nabrzeżna. Schody tam się znajdujące zostały zrobione tak, aby przybywający na nabrzeże mieli łatwiejszy sposób na wejście na brzeg, natomiast samo wybrzeże stanowi bezpieczną przystań dla pojazdów pływających po kanale. W Grobli jest sporo domów publicznych, tawern, sklepów ze zmutowanymi rybami oraz częściami do amfibii. Na dodatek znajduje się tam też mała szczelina, zwana Szczeliną Pamięci, gdzie ludzie wrzucają pamięć o ludziach zamordowanych 20 marca 1950 roku lub o ludziach którzy byli ważni dla nich i zginęli w tym niebezpiecznym nowym świecie. Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.