FANDOM


Artykuł w budowie Ten artykuł znajduje się obecnie w fazie pisania. Poczekaj aż autor skończy prace nad nim.
„A zatem mieszkańcy, Trójca zapewni Wam ochronę i razem z Wami będzie walczyć o ustanowienie Lich City i okolic terenem republiki pirackiej zwanej Wolnym Miastem. I tako po decyzji oznajmiamy, że 25 lutego roku 2016 miary rzeczywistej Lich City zaatakuje jak zaborczy Układ tak i agresywne Przymierze i dotąd walki o miasto trwać będą póty nasze wojska nie padną lub sami agresorzy, co neutralność oraz prawa nasze zdeptali nie skapitulują.”
―Yokadi w mowie przed podpisaniem razem ze Stanislausą i Careliserą po zwycięstwie zwolenników insurekcji w głosowaniu nad jej przeprowadzeniem.
03 Warsaw Uprising
Wielki Układ pacyfikuje miasto
Powstanie w Lich City
Konflikt Wojna Bermudiańska
Poprzednia Starcie o Horrific Tears
Następna Bitwa o Federację
Data 25 luty-04 marzec 2016
Miejsce Lich City
Wynik Zwycięstwo powstańców
Lich City wolnym miastem
proklamacja Wolnego Miasta Lich City
Krajowa Republika Ludowo-Demokratyczna i Przymierze tracą stolicę i symboliczne miasto
Wielki Układ skupia się na Metropolii oraz traci wpływy w mieście i okolicach
Strony
Flaga Wielkiego Układu Wielki Układ
Flaga Unii Unia

Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Powstańcy
Flaga Frakcji Przemka0980 ochotnicy z frakcji Przemka Przemkowskiego

Sztandar Przymierza CreepyTown Przymierze Bermudiańskie:
Troll Netrolle
Cesarstwo Kaiserreich
Flaga Federacji Ceaudreanu Federacja Bermudzka
Flaga Piekła Piekło
Dowódcy
Flaga Wielkiego Układu Arcturus Lwowski
Flaga Wielkiego Układu Lanedilia Lwowska
Flaga Wielkiego Układu Ora Jano
Symbol Wszechpolicji Nexusa Urs Matasariowicz (dowódca sił pacyfikacyjnych)
Znak Stalkerów Kalashera Kalasher (dowódca polowy)
Flaga Unii Law Nitonne (dowódca sztabowy)
Flaga Wielkiego Układu Meredith Marion Markson
Flaga Unii Piter Baeger
Flaga Wielkiego Układu Kirst Horn
Flaga Wielkiego Układu (Symbol Wszechpolicji Nexusa) Armando Jose Lopez

Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Carelisera (dowódca sił lądowych)
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Stanislausa (dowódca sił morskich)
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Yokadi (dowódca sił powietrznych)
Flaga Frakcji Przemka0980 Przemysław Przemkowski (głównodowodzący)
Flaga Frakcji Przemka0980 Augustus Autumn (dowódca sił powietrznych) †
Flaga Frakcji Przemka0980 Farlia
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Jacob Paol

Flaga Piekła Lilith Zrodzona w Mroku
Flaga Federacji Ceaudreanu Karl Zelea Ceaudreanu
Cesarstwo Dietrich III
Troll Zieqeu
Cesarstwo Sean Lunderdorf (dowódca polowy) †
Flaga Federacji Ceaudreanu Iwan Nowikow (dowódca sił pacyfikacyjnych)
Flaga Federacji Ceaudreanu Elizabeth Terrance
Flaga Federacji Ceaudreanu Yrganis Karo
Flaga Piekła Mifost
Siły
Symbol Wszechpolicji Nexusa Oddziały pacyfikacyjne Wszechpolicji Nexusa
Znak Stalkerów Kalashera oddziały szturmowe i zwiadowcze Stalkerów
Flaga Wielkiego Układu dywizjony bombowców chronione przez myśliwce
Flaga Unii artyleria wojsk Unii
Flaga Wielkiego Układu pro-nexusiańscy mieszkańcy okolicy

Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Partyzanci
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown Gangi Miejskie
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown regularna armia (Gwardia
Flota Miejska
Eskadra Wyzwolicielska)
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown piechota morska
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown flota Lich City
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown dywizjony partyzanckie
Sztandar Wolnego Miasta CreepyTown spadochroniarze
Flaga Frakcji Przemka0980 Frakcja Przemka Przemkowskiego (wsparcie w wojsku, finansach i zaopatrzeniu)
Flaga Frakcji Przemka0980 Igor Pożarski

Cesarstwo Wilcze Stada Kaiserreichu
Cesarstwo cesarskie dywizjony bombowy i myśliwski
Troll netrollskie oddziały frontowe
Flaga Federacji Ceaudreanu elitarne formacje Federacji
Flaga Piekła Strażniczki Siódmej Pieczęci
Flaga Piekła Mięśniaki z Piekła
Flaga Piekła piekielni arkaniści
Sztandar Przymierza CreepyTown lojalistyczni mieszkańcy okolicy
Straty
Małe
zniszczenie sił pacyfikacyjnych Wszechpolicji
utrata Lich City - potencjalnej bazy wypadowej dla Operacji "Fogbelion"[1] oraz stolicy dla Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Średnie
śmierć wielu mieszkańców
ponad 60 procent miasta obrócone w ruinę przez bombardowania

Duże
utrata Lich City - stolicy
strata dużej ilości żołnierzy i zaopatrzeniaPowstanie w Lich City - wydarzenie trwające od 25 lutego do 04 marca 2016 roku. Było to dziesięciodniowe powstanie przeciwko Państwom Nexusa oraz Przymierzu Bermudiańskie przez mieszkańców Lich City. Zakończyło się zwycięstwem powstańców oraz wygnaniem dwóch stron Wojny Bermudiańskiej z miasta i okolic. Niestety kosztem zwycięstwa była śmierć wielu cywili i rebeliantów oraz masowe zniszczenia budynków, a na dodatek doszło do planowego wyjałowienia okolicznych gleb przez co od tamtego czasu nie istnieje tam żadna roślina, a jeśli jakakolwiek pozostała, to obumiera lub dawno już jest martwa. Pomimo olbrzymich reparacji wojennych obu stron traktat nakreślający granicę polis nie objął terenów poza granicami rdzennych ziem niedawno ustanowionej samozwańczej republiki pirackiej nazywanej Wolnym Miastem Lich City, nieuznawanej przez większość mieszkańców nie tylko Fantazji, lecz także przez samych obywateli miasta, którzy uważają swoje miasto za konfederację miast tworzących metropolię o tej nazwie.

Przyczyny

„Przymierze traktowało nas jak podnóżki. Zniszczyło naszą piracką kulturę. Państwa nie są wyzwolicielami. Stworzyły z nas stolicę Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Gardzą naszymi żądaniami o wolność, niezależność, niepodległość i neutralność. Chcą z nas sobie zrobić przepustkę do ataku na swoje tereny, jedni i drudzy. I co z tego mamy? Ruiny naszych domów. Musimy więc walczyć o przyszłość! O naszą przyszłość! Razem ku zwycięstwu, mieszkańcy Lich City!”
―Stanislausa proponuje insurekcję.
Kiedy na przełomie stycznia i lutego 2016 roku Przymierze Bermudiańskie anektowało Wolne Miasto Lich City, zmieniając je następnie w tak zwany sektor stołeczny i mianując swoją wspólną stolicą. Jednak ani Centrum, ani żadna inna znacząca frakcja na tym świecie nie uznała miasta za nową stolicę Przymierza. Co więcej aneksja zaczęła się dawać mocno we znalki, ponieważ nadzór sprawowała Federacja Bermudzka, która wybrała do nadzoru nad miastem Szeryfów znienawidzonych przez gangi Trójcy. Z pomocą Kaiserreichu i Federacji rozprawili się z nimi, umieszczając ich w więzieniach. Akurat Trójcy udało się uciec i rozpocząć działania partyzanckie. Bitwa nad miastem kosztowała wiele obie strony, co usiłowali wykorzystać, jednak okazało się, że przybyłe wsparcie wystarczy by powstrzymać rewolucyjne zapędy.

Kilka dni później miało miejsce starcie pod okolicznym miastem o nazwie Horrific Tears (dziś: Renzanian) Oddziały Wielkiego Układu i Unii, razem ze sprzymierzonymi z nimi partyzantami Trójcy, zdołały przepędzić Przymierze Bermudiańskie, jak również kolaboranckich Szeryfów. Gwałtowny atak na miasteczko doprowadził do początku wielkiej ofensywy, jaka wygnała Przymierze z miasta oraz umożliwiła przejęcie miasta przez Trójcę i jej gangi z rąk Szeryfów. Wbrew obietnicom jednak wszechmonarcha Nexusa - Arcturus Lwowski - zdecydował się nie zostawiać miasta całkowicie neutralnego, ale rozpoczął swoje porządki, przejmując całkowicie kontrolę nad miastem i wprowadzając stan wojenny do czasu aż front nie zostanie usunięty poza granice przedwojennego Wolnego Miasta. Decyzja ta mocno zezłościła Trójcę, która na odchodnym usłyszała, że Lich City stanie się stolicą Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej, komunistycznego państwa należącego do Stalkerów Kalashera, którzy razem z Koalicją i Wspólnotą stanowili część Państw Nexusa.

Przygotowania

„- Kobieto. Potrzeba nam czołgów, samolotów, pancerników, giwer... Skąd je weźmiesz, co?
- Proste. Znam pewnego jegomościa, co nam da nawet i transwymiarowiec.”
―Yokadi mówi Stanislausie, że potrzebują broni, na co ta mu odpowiada, że wie kto je ma.
Kiedy rozpoczęły się pierwsze działania mające na celu przebudowę Lich City w duchu socrealistycznym wówczas Trójca rozpoczęła przygotowania mające na celu wywołanie powstania. By to jednak się udało potrzebowali wsparcia ekonomicznego i militarnego. Na całe szczęście Stanislausa Thatch-Avery - przywódczyni Floty Wolnego Miasta - znała jednego ze "sponsorów". Chociaż Yokadi von Draconis i Carelisera mieli wątpliwości, zgodzili się. Tą grupą była Frakcja kontrolowana przez Przemysława Przemkowskiego, potężna hanza wielu organizacji oraz państw. Ta siatka licznych kontaktów, firm, grup paramilitarnych, najemników, kilku firm czy kombinatów zgodziła się dać pomoc w walce o wolność. Był jeden warunek ze strony Przemka: w zamian miał objąć funkcję głównodowodzącego w sztabie połączonych sił zbrojnych, powstańców. Tak więc pod jego komendą znalazły się siły lądowe, marynarka oraz lotnictwo oprócz swoich własnych oddziałów, jak również podlegał bezpośrednio Trójcy. Po sfinalizowaniu umowy załatwił wiele schematów transporterów, czołgów, karabinów, min, maszyn latających i pływających, a także wielu innych rzeczy pod pozorem wysyłania Państwom i Przymierzu na front bermudiański. Gdy nie docierały usprawiedliwiał się działaniem partyzantki w tamtym regionie czy omyłkowym zestrzeleniem swoich maszyn przez jedną ze stron.

Niestety, całość miała dotrzeć do 1 marca, a kiedy wybuchło powstanie nie dotarła nawet połowa całości wysłanego sprzętu. Dowódcy jednak byli podzieleni. Flota chciała zaatakować najpierw Przymierze, a Gwardia - Państwa. Eskadra nie miała swojego zdania, ale ostatecznie wzięła stronę Floty uważając że tak będzie lepiej. Wojska Lich City odebrały hasło, że 27 lutego ruszyła wielka ofensywa Przymierza Bermudiańskiego, jaka wyparła z północno-zachodnich ziem Armię Nexusa, a dzień później część z dzielnic znalazła się pod kontrolą Wspólnej Armii Bermudiańskiej. W nocy Trójca Lich City wygłosiła płomienne przemówienie do mieszkańców zebranych w piwnicy kamienicy pod adresem ulicy Torrance'ów 13. Wszechpolicja Nexusa wiedziała o nadchodzącej insurekcji i razem z Szeryfami zorganizowali obławę. Trafili jednak na zmyłkę, gdyż wierzyli że zgromadzenie odbywa się w piwnicach byłego banku przy ulicy Pennywise'a 26. Na miejscu znaleźli tylko kilka artykułów nawołujących do powstania, po czym doszło do wybuchu bomby. Doszło do zawalenia się piwnicy i kawałka parteru. W akcji zginęło 2 Szeryfów, 3 funkcjonariuszy Wszechpolicji oraz 12 żołnierzy Armii Nexusa.

Co więcej, Przymierze również dzięki swoim agentom zdołało otrzymać informacje o planowanym powstaniu. Uznało więc, że istnienie Lich City jako Wolnego Miasta nie ma racji bytu. Krąg Czterech wydał rozkaz strzelania do wszystkich uczestników powstania, nazywając ich terrorystami. 24 lutego wkroczył do północno-wschodnich dzielnic miasta, wkrótce tworząc front na linii wschodnich granic środkowych dzielnic. Zachód i południe znajdowało się w rękach Wielkiego Układu, a wschód i północ kontrolowane były przez Przymierze Bermudiańskie.

Przebieg

Początek bitwy

„- Sprawa jest jasna. Zniszczmy to miasto raz na zawsze.
- Ale tam są ludzie. Niewinni mieszkańcy z rasy ludzkiej i nie-ludzkiej. Poza tym nawet Alians nie zdobył tegoż miasta.
- Ale oni to nie my! Nie porównuj nas do nich, Arcturusie. A Ci "cywile" to terroryści i anarchiści!”
―Matasariowicz neguje wątpliwości Lwowskiego.
He111z-3

Cesarski Heinkel He-111 Zwiling na fotografii wykonanej przez anonimowego powstańca

To w takiej właśnie sytuacji mieszkańcy powstali nad ranem o godzinie 7:00 przeciwko Przymierzu i Nexusianom. Pierwsze strzały padły w Śródmieściu na barykadach Stalkerów. Osoby, które zaatakowały ubrane były w cywilne ubrania z czarną opaską przedstawiającą złoty kwadrat, a w nim brązowy sześciokąt. W nim była niebieska tarcza z kwadratem podzielonym na pół. Po lewej było pół czaszki i piszczeli na czarnym tle, co było znakiem Czarnobrodego oraz drugie pół czaszki zwrócone w lewo i druga połowa piszczeli na czerwonym tle, to jest symbol Henry'ego Avery'ego. Stalkerzy bronili się jak mogli, ale mieszkańcy ich pokonali. Nadali jednak komunikat o tym, że zostali zaatakowani przez nowego wroga. Nie trzeba było skomplikowanych operacji, by odkryć po paru minutach kim są atakujący. Wieści o buncie szybko się rozeszły. Do godziny 12:00 lokalnego czasu dotarły zarówno na Ziemię Cesarską, jak i do Pałacu Nexusa. Urs Matasariowicz, arcynadkomisarz Wszechpolicji Nexusa, zaproponował całkowite zniszczenie miasta. Arcturus Lwowski, lider Państw był całkowicie temu przeciwny, mówiąc że mieszkają tam niewinni ludzie i że należy po prostu wyłapać rebeliantów. Lanedilia zaproponowała ustawić blokadę w mieście i uniemożliwić tym samym dostarczenie zaopatrzenia bojówkom. Ostatecznie jednak Urs Matasariowicz miał większość w Parlamentum i została mu powierzona funkcja dowodzącego pacyfikacją. Tymczasem wszyscy przywódcy Przymierza Bermudiańskiego byli zgodni - zniszczyć frakcję bez względu na decyzję o Lich City. Na naradzie w budynku Reichstagu Kaiserreichu większość stwierdziła więc, że należy stworzyć z miasta i okolic Protektorat Lich City, należący do Federacji, która tyle lat usiłowała zdobyć miasto.

Czas naglił, a Trójca już dawno się zorganizowała doskonale. Po pierwsze: dwa dni wcześniej o 19:21 zdecydowała w podziemiach domu niedaleko Hotelu Umarlaka, że dojdzie o 7:00 punktualnie 25 lutego do powstania przeciwko zarówno Państwom, które zmieniły Lich City w stolicę Krajowej Republiki oraz swoją bazę wypadową; jak i Przymierzu, które po odparciu sił z nieba miasta anektowały je i usiłowały uczynić z niego swoją aglomerację. Godzinę po rozpoczęciu insurekcji wojska Lwowskiego umocniły się w centralnych i zachodnich dzielnicach, ale też zablokowały lotniska, z wyjątkiem bramy międzywymiarowej, gdzie został przeniesiony cały ruch samolotów z innych państw i kosmolotów z Marsa na Gaię Bermudię. Lich City stało się terenem zamkniętym, ogarniętym walką.

Po pewnym czasie wyłonił ostateczny kształt walk - dzielnice południowe, środkowe i zachodnie, a także Ratusz kontrolowały Państwa i Unia. Przymierze zajęło resztę, nie licząc głównego aeroportu. Powstańcy zajęli do 13:30 tylko kilka budynków, głównie w Śródmieściu. O godzinie 14:20 Kaiserreich wysłał 2 tuziny samolotów Nuka-Tesla[2] typu Heinkel He-111 Zwiling, celem zniszczenia baz i okrętów Wielkiego Układu, jednocześnie bombardując miasto chcąc zmusić okupantów do wycofania się, a powstańców - do rezygnacji z walki. Rezultat był dwojaki: z jednej strony powstańcy zaniechali dalszych działań, ale z drugiej - Państwa rozpoczęły operację na szeroko zakrojoną skalę, a bombardowania nie zrobiły na nich wrażenia.

Pacyfikacja powstania przez Wszechpolicję

„- Cel jest jasny: wyzwolić miasto! Rebelia to zwyczajny alians terrorystów i mafii.
- Ale tam żyją też i niewinni mieszkańcy. Nie można wszystkich zabić ot tak!
- Jedna trzecia to powstańcy, inni są za Lwowskim. Resztę trzeba uratować, rozumiesz mnie, herr oberst?”
―Sean Lundendorf porusza z Iwanem Nowikowem kwestię mieszkańców Lich City.
Żołnierze Federacji walczą z powstańcami

Żołnierze Federacji bronią swoich pozycji przed powstańcami w Lich City.

O 3 nad ranem rozpoczęły się kolejne walki. Następne budynki i tereny zostały zajęte przez powstańców. Na miejsce przysłano fregaty klasy Normandia SR-1 i Normandia SR-2, ale również Tempesty[3]. Po obu stronach było sporo rannych, dodatkowo zniszczeniu uległo wiele budynków mieszkalnych w Arkturianowie i Sangowie, uszkodzeniu uległ fort broniący Opuszczonego Portu, gdzie znajdowały się krajowe ludowo-demokratyczne BM-21 Grad ostrzeliwujące tereny powstańców. Umożliwiło to jednak rebeliantom kontynuowanie walk po ciężkich nalotach. Wkrótce potem Państwa rozpoczęły obronę przed siłami powstańców, kierowanymi przez Jacoba Paola. Trójca zarządziła jednak natychmiastowy odwrót, po tym jak poważne rany prawej ręki odniósł Przemek, a Stanislausę trafił w lewą pierś odłamek w wyniku eksplozji.

W tym czasie pod Domem Partii - jednej z głównych redut nexusiańskich wojsk - zjawili się Meredith Marion Markson, Urs Matasariowicz i Kalasher. Markson dostała rozkaz zakończenia walk w mieście poprzez wyrzucenie Przymierza i stłumienie powstania. Kalasher był przywódcą Kraj RL-D. W ramach pokazu siły rozkazał zniszczyć wszystko, co wskazywałoby na istnienie miasta przed zdobyciem tych terenów przez Stalkerów i ich republikę. Urs nie zgodził się z nim jednak, jawnie argumentując, że pacyfikacja oznacza tylko zduszenie oporu. Co należy zauważyć sam dzień wcześniej zakładał zrównanie aglomeracji z ziemią. Trójka rozmawiała wówczas z Orą Jano, kanclerz Wielkiego Układu, poprzez wideorozmowę. Ostatecznie przyznała rację Matasariowiczowi kwitując zdaniem że potrzebujemy dobrych obywateli i sprawnych miast, a nie ciał i ruin postnuklearnych. Kalasher przyjął to z pokorą, choć chciał za wszelką cenę pokazu siły, dlatego rozkazał swoim żołnierzom nie brać jeńców wśród żołnierzy Wolnego Miasta. Arcynadkomisarz z kolei postanowił za wszelką cenę unikać ofiar w cywilach, dlatego wysłał potajemnie swoich agentów do oddziałów ludzi Kalashera.

Szpitale wszystkich trzech stron pełne były rannych po tym jednym dniu walki. Wiele z nich nie wytrzymało ostrzałów trwających od rana do wieczora. O 19:23 dok, w którym stacjonował okręt flagowy powstańców - Mare Internum - zaatakowali żołnierze Unii razem z SAN[4], celem zdobycia okrętu i aresztowania jego kapitan. Stanislausa wezwała Przemka, aby przysłał jak najwięcej sił, bo jeśli ona zostanie aresztowana i stracona, wówczas cała Flota Miejska zwróci się przeciw rebelii, stając się z przymusu flotą Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wiedząc, że ukochana wzywa, a atak prowadzi sam Kalasher skierował więc całą 14. i 115. Dywizję Szturmową z Gemmery celem obrony drednota. Wycofano ich z Kaldwin i dokonali desantu prosto na doki zajęte przez wroga. Doszło do poważnych utarczek, ale okręt zdołał się uratować. Kiedy jasnym było, że nie zdobędą fortu wtedy cały okoliczny magazyn broni opróżniono i załadowano na drednota. Skierował się na okolice północnych klifów, by tam mieć najlepszy zasięg do wspierania oddziałów Wolnego Miasta i jego sojuszników.

Opuszczony Port - miejsce kaźni

„Lich City to coś więcej niż sterta gruzu i budynki. To idea. Wolnego całkowicie od bogów i panów pewnego miasta, jego mieszkańców i okolic. Wolnego od wojen i praw uprzykrzających życie. Idea o stworzeniu utopii. Dlatego musimy za wszelką cenę wygrać to powstanie.”
―Stanislausa do wszystkich powstańców i żołnierzy Frakcji Przemka poprzez megafony i teleekrany miejskie.
Wkrótce po 20:00 rozpoczęły się ciężkie walki o Opuszczony Port. Przymierze zdołało bowiem ustanowić niewielki przyczółek na północ od tego regionu, natomiast Układ zajął port razem z dwoma okrętami Wolnego Miasta: fregatą Pontana i pancernikiem Freddy Fazbear. Powstańcy zdecydowali, że za wszelką cenę trzeba odzyskać to miejsce, ponieważ inaczej ich walka dobiegnie końca i idea niezależnego miasta upadnie. Dlatego włączyli się do walk między dwoma Wielkimi Graczami w nadziei że uda się wykorzystać wymianę ognia na swój spobós

Nie było łatwo, ponieważ powstańcy zdobyli trochę walker-trucków i artylerii przeciwlotniczej od Wielkiego Układu. Udało im się zdobyć i nieco zmodyfikować swoje pojazdy. O 20:20 włączyli się do walk, korzystając z osłabienia sił nexusiańskich przez wypierane powoli bermudiańskie. Atak wymusił zmianę taktyki na Armii Nexusa, które zajęte były walką z powstańcami w Unicorn, Śródmieściu, Mokotokęcia i Kaldwin, jak również z posuwającymi się powoli na zachód siłami Przymierza. Pierwszy szturm, chociaż był szybki i bez większych strat, zakończył się klęską. Wielu zaczęło wątpić w sens walk. Wkrótce dzień później podzielili się wszyscy - jedni mieszkańcy byli za Wolnym Miastem, drudzy chcieli go jako nowej stolicy Przymierza Bermudiańskiego, podczas gdy trzeci oponowali za pozostawieniem go w rękach Wielkiego Układu.

Wkrótce nastąpiła kontrofensywa sił Trójcy, której członkowie wyznaczyli nowy atak na 23:00. Przemawiały za tym okoliczności - obrońcy byli tak zmęczeni ciągłymi napadami na okoliczny fort, że nie zauważyliby podstępu. Otóż Mare Internum i pozostałe jednostki dostały rozkaz ostrzału pozycji imperialnych z daleka, co zasiałoby popłoch. Gdy tylko to się stało 5 minut później partyzanci związali walką Nexusian w walce o fort w Sangowie oraz doki Opuszczonego Portu. Zaledwie 20 minut później zdobyli dzielnicę i tak oto Państwa Nexusa utraciły jedną z najważniejszych baz operacyjnych.

Walki poza miastem

„W metropolii walki się toczą ciężkie, ale to my obrywamy najciężej.”
―Jeden z mieszkańców Lening do uchodźcy z Lich City.
Obóz prowizoryczny dla cywili

Obóz Państw Nexusa dla mieszkańców Lich City, wysyłanych następnie do Lening.

W trakcie walk w mieście wybuchły również bunty na terenie reszty Wolnego Miasta Lich City. Jedną z pierwszych osad było Lening, gdzie powstańcy wygonili wojska Przymierza i przejęli wiele z ich sprzętu. Natychmiast po zyskaniu tam inicjatywy rozpoczęły się bunty w reszcie z wiosek, jednakże działania te spotkały większy opór, szczególnie w Horrific Tears. Połowa została zajęta, reszta wciąż była kontrolowana przez dwie strony Wojny Bermudiańskiej. W ramach ewakuacji cywili oraz rannych żołnierzy zamieniono wiele z miejsc w prowizoryczne obozy, w których mogli dojść do siebie. Przybywali oni z zakładanych i rozsianych po całym terenie obozów przejściowych tworzonych przez Frakcję Przemka Przemkowskiego.

Po zdobyciu Fortu Sangów powstańcy zdołali następnego dnia przejął wschodnią część Kaldwin. Niestety zmuszeni zostali do wycofania się z biblioteki miejskiej oraz ratusza miejskiego. Porzucono też wiele innych miejsc, a bazy urządzono w schronach, stacjach metra lub kilku odpowiednio skonstruowanych piwnicach. Obie strony zaczęły intensywne bombardowania miasta, po czym tak jak ich wrogowie zeszli do kanałów, żeby tam kontynuować walkę. Szybko bowiem domyślili się, że w ten sposób mogli bezpiecznie przemieszczać wojska, przez kanały przerzucając swoich żołnierzy, a przez stacje metra - pojazdy. Namierzyli również powstające w lasach, na pustkowiach oraz przejętych przez Wolne Miasto Lich City miasteczkach lotniska, które zdecydowali się za wszelką cenę unicestwić, siejąc tam bombami i pociskami niczym zbożem, przez co ziemia wyglądała z lotu taka niczym zaorana wielkim kombajnem, który zostawił często głębokie i szerokie na kilka metrów kratery.

Zdając sobie sprawę, że tak łatwo Wielcy Gracze nie odpuszczą, zdecydowali się przejąć następny ważny punkt, jakim był Hotel Umarlaków. Wkrótce wszystkie trzy strony stworzyły też siedziby dla swoich sztabów. Best Hearts utrzymane zostało przez powstańców, w którym to ulokowali sztab pierwszego dnia po wybuchu walk, Rezydencja Lilith stała się siedzibą dowództwa Wspólnej Armii Bermudiańskiej, natomiast Ratusz Miejski, od początku zajęty przez Państwa Nexusa, stał się prawdziwą fortecą, której nie można było zniszczyć czy naruszyć z powodu osłon oraz wielu karabinów, dział i żołnierzy go pilnujących. By zapobiec dalszym działaniom Frakcji i partyzantom siły Wielkiego Układu na rozkaz Markson wysadziły awaryjne wejścia do stacji metra oraz wszystkie mosty na rzece. Zmusiło to do przeprawiania się łodziami przez rzekę oraz obwarowania jedynych możliwych, czyli głównych wejść do stacji metra.

Powstańcy przypuścili atak na Hotel Umarlaków 26 lutego 2016 roku. Pomimo wsparcia w postaci banshee przyzwanych z budynku oraz żołnierzy z Frakcji Armia Nexusa utrzymała się na pozycji i zdołała się obronić. Hol okazał się zbyt dobrze obrony, więc przystąpiono do planu B - ataku od strony piwnic i garaży. I to był kardynalny błąd, bowiem czekały tam transportery opancerzone, czołgi oraz motocykle bojowe. Chociaż Carina Elizabeth Seranthi dała rozkaz do odwrotu zginęło tak wielu żołnierzy, że Wolne Miasto zmuszone było nie tylko porzucić ten budynek, ale też większość dzielnic, ograniczając się do Śródmieścia, Unicorn oraz Sangowa. Siły Unii i Wielkiego Układu skorzystały na tym, zajmując dzielnicę-wyspę Kaldwin i robiąc z więzienia fortecę dla swoich okrętów. Artyleria Unii rozpoczęła ostrzał miasta oraz okrętów wroga. Przytargano też wielkie działo, które swoim zasięgiem objęło wszystkie tereny Wolnego Miasta Lich City.

Odwrót z Sangowa

„Przez nasze błędy powstanie padnie. Sangów to dopiero początek.”
―Yokadi do Przemka po odwrocie z Sangowa
Śmierć Jacoba Paola

Umierający Paol ogląda z murów fortu w Sangowie wycofujących się żołnierzy insurekcji.

Wojska powstańców znalazły się pod murem. Tracąc wiele posterunków w Lich City zmuszeni zostali do ewakuacji z miasta. Jednak siły nexusiańskie bądź bermudiańskie okazywały się szybsze i często udawało im się przejąć cywili razem z pozostałymi żołnierzami, których brali na przesłuchanie. To sprawiało, że liczba wojowników Wolnego Miasta zaczęła topnieć. O 12:22 siły Przymierza zaatakowały ratusz miejski, lecz nic to nie dało. Powstańcy wykorzystali to i zaatakowali o 13:06, natychmiast po zakończeniu działań wojennych. Jednak jak się okazało straty Armii Nexusa były dosyć małe, a powstańców za duże, przez co budynek został utrzymany.

Wkrótce siły Przymierza dotarły do brzegów Spice Sea w Lich City, odgradzając drogę lądową między terenami na północy, zajętymi przez Wolne Miasto, od Opuszczonego Portu. To wykorzystał Kalasher, który poprowadził wojska w kierunku północnym, przypuszczając atak na wrogie pozycje. Chociaż oczywiście powstańcy byli przygotowani na atak od tej strony, zaskoczyła ich całkowicie taktyka wojny błyskawicznej. W jednoczesnym momencie z zachodu, południa i wschodu na Sangów przypuściły atak fregaty, piechota morska, piechota zmotoryzowana, wojska pancerne, bombowce oraz śmigłowce szturmowe. Wojska nie brały jeńców - każdego kto okazał się mieć broń zabijano na miejscu. Miał to być przykład dla każdego kto chciałby współpracować z terrorystami.

Powstańcy znaleźli się w potrzasku. Zmuszeni zostali do ewakuacji do tuneli metra i kanałów. Pomimo że wrogowie ich ścigali, zdołali za sobą wysadzić tunele, co uniemożliwiło rozpoczęcie pościgu. Większość sprzętu została w dzielnicy, jednak większe pojazdy nie miały tyle szczęścia co te mniejsze. Przejęte przez sprzymierzonych oraz Nexusian szybko zostały zniszczone przez działania wojenne. Oddziały powstańcze broniły się jeszcze w forcie, celem umożliwienia ewakuacji drogą morską. Obroną dowodził Jacob Paol, który nie zamierzał dopuścić do ponownej utraty fortu. Ale siły nexusiańskie okazały się być liczniejsze i lepiej wyposażone niż wojska Lich City. Do 15:00 zdołali zająć cały fort i Opuszczony Port. Jednakże opór powstańców okazał się znacznie silniejszy niż zakładali. O godzinie 15:03 siły pod wodzą generał Meredith Markson rozbiły oddziały broniące Opuszczonego Portu. Partyzanci odnieśli jednak sukces - udało się ewakuować cały sprzęt i ciężko rannych żołnierzy razem z cywilami. Za zwycięstwo poniesiono jednak wysoką cenę - Jacob Paol zginął na murach twierdzy z rąk jednego ze Stalkerów Kalashera. Został postrzelony z jednego z laserowych karabinów samopowtarzalnych.

Szturm na Cmentarz Technologii

„Dzięki temu sprzętowi mamy jakieś szanse.”
―Przemek do Stanislausy po zdobyciu miejsca.
Powstańcy wycofują się przed siłami Kaiserreichu

Powstańcy i żołnierze Frakcji Przemka ubezpieczają odwrót wojsk przed siłami Kaiserreichu

Bez maszyn oraz zaawansowanego technologicznie oręża siły powstańcze zostały zmuszone do ukrywania się i zajmowania kilku mało ważnych miejsc. Przymierze zmuszone było do odwrotu, lecz utrzymywali wciąż Rezydencję Lilith. Tymczasem Przymierze nie miało się najlepiej. Usiłowało bronić Rezydencji Lilith, siedziby sztabu polowego. Sean Johannes Lundendorf - cesarski podpułkownik awansowany kilka tygodni wcześniej na generała majora, polowy dowódca armii sprzymierzonych - otrzymał bowiem od najwyższego dowództwa rozkaz całkowitego zabicia wszystkich mieszkańców, jeśli nie okażą lojalności względem przebywających tymczasowo na Ziemi Cesarskiej liderów czterech frakcji[5]. Jego odpowiedniczka po stronie nexusiańskiej, generał Markson, odnosiła coraz więcej sukcesów i odzyskiwała miasto na rzecz wszechmonarchy. Lundendorf postanowił zajmować budynek za budynkiem. Jednym z jego postanowień było ustanowienie z lokalnego stadionu olimpijskiego twierdzy i schronienia dla cywili. Alianci musieli się wskutek wielkiej ofensywy w Lich City okopać - usunęli kanały, na ulicach postawili barykady, a z ziemi, jaka się pojawiła przez ogołocenie z bruku, płyt i asfaltu utworzyli transzeje. Plac Anne Bonny, jaki był przed Domkiem Ornitha stał się terenem, gdzie armia Państw i Przymierza zrobiła okopy. Posiadłość razem z ogrodem była terenem neutralnym, inaczej miał się teren placu i okolic. Mieszkańcy ogłosili że w tym miejscu będą przebywać cywile oczekujący na ewakuację z miasta do bramy międzywymiarowej, gdzie za zgodą Wielkiego Układu postawiono stworzyć neutralny obóz dla cywili, nadzorowany specjalnie przez Zakon Rycerzy Wielkiego Pokoju.

W międzyczasie powstańcza inicjatywa zaczęła się załamywać. Siły Frakcji Przemka były dosyć mocno przetrzebione, Trójca zajmowała tylko kilka okolicznych miasteczek, podczas gdy. O 18:00 Przymierze Bermudiańskie zdobyło ważny dworzec kolejowy w Szwedzkich Górkach przy ulicy Mary Read. Na torach ustawiono pociąg pancerny Kaiserreichu z działem kolejowym 725 mm o nazwie Schwerer Gustav. Bezpiecznie ustawione i zabezpieczone oddawało strzały pociskami rozpryskowymi w dzielnice pod kontrolą wojsk frakcji Przemka na terenie całego Wolnego Miasta Lich City. Wielki Układ wysłał eskadrę bombowców nurkujących, by uszkodzić działo, gdy o 18:20 dwudziesty już strzał trafił w ich bazę w Śródmieściu. Misja zakończyła się sukcesem, a Przymierze Bermudiańskie zajęło się jego naprawą.

Tymczasem Stalkerzy Kalashera zabili niemal każdego, kto został na terenie dzielnicy Kaldwin. W Castello Diavolo - dawnym więzieniu - urządzono fortecę, która miała ostrzeliwać miasto i być bazą wypadową Państw na terenie miasta. Do Piątkowa przybyła rodzina Lwowskich. Wściekł się na Kalashera za bezmyślne obracanie miasta w ruiny, a arcynadkomisarzowi powiedział, że nie chce męczenników tylko żywych i zadowolonych mieszkanców Lich City. Wszechmonarcha-imperator wrócił wieczorem o 19:30 do Enclave Capital City, stolicy Unii, a Kalashera wycofano z działań wojennych. O 22:00 walki w mieście ustały na co najmniej 2 godziny - żołnierze nie mogli już walczyć bez przerwy. Wówczas jednak Stanislausa i Przemysław nie mogli spać: myśleli nad sposobem pokonania wrogów. Wiedzieli, że potrzebują maszyn, dlatego usiłowali rozpocząć szturm na Cmentarz Technologii, całkowicie przejęty po starciu o Horrific Tears przez Wielki Układ. Służył za wielkie złomowisko oraz miejsce badań zdobycznej technologii Przymierza Bermudiańskiego. Przemkowski opracował plan szybkiego ataku na obiekt celem zdobycia dodatkowego sprzętu po tym jak jego Frakcja, razem z siłami Trójcy ponieśli bardzo dotkliwe straty w starciu z obiema stronami jednocześnie. Przybyłe posiłki ze stronnictwa Przemka pozwoliły jednak na nowo podjąć inicjatywę.

Nad ranem, o 4:48 siły powstańców ruszyły z atakiem. 27 lutego okazał się o tyle trudny, że doszło do potężnej zamieci śnieżnej, a temperatura spadła do nawet minus 18 stopni Celsjusza. Na Państwach nie robiło to większego wrażenia, jednak Przymierze wysłało wyspecjalizowane do tego oddziały, które zdołały przepchnąć o kilka przecznic na południe linię frontu na terenie Wolnego Miasta. By odciążyć sytuację druga część ruszyła na kotłownię, zapewniającą ciepło wielu budynkom. Cmentarz Technologii został opanowany w zaledwie pół godziny, lokalny garnizon praktycznie wycofał się bez walki, ale siły powstańcze wiedziały, że powrócą w większej liczbie i z lepszym wyposażeniem. Na wieść o przejęciu tej lokacji Wielki Układ i Unia przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę kontrofensywę. O 5:25 zbombardowali Cmentarz i kilka konwojów wiozących niektóre z maszyn. Na miejsce wówczas Przemysław Przemkowski zdołał skierować inżynierów polowych, którzy przystąpili do błyskawicznego uruchamiania maszyn. Wskutek ataku ponad połowa tam stojących została zniszczona, a reszta była najwyżej sprawna w 50%. Z kolei Przymierze Bermudiańskie dostrzegło w tym szansę dla siebie. Pod wodzą dwójki dowódcówi - Yrganisa Karo z Federacji Ceaudreanu i Mifosta, generał-majora Rycerzy Drugiego Jeźdźcy Apokalipsy z Piekła[6] zdołali rozpocząć wielką ofensywę. Pułkownik Augustus Autumn natychmiast zdał raport z sytuacji Markson. Oddziały duetu zdobyły Most Czarnobrodego i Dworze Centralny w Śródmieściu. Wielki Układ splądrował zdobyte biblioteki - Miejską i Uniwersytecką - wywożąc całą ich zawartość do Stołecznej Enklawy. Na wieść o tym komanda powstańcze rozpoczęły partyzanckie ataki na wszystkie konwoje wyjeżdżające z miasta, ale nie udało im się ocalić praktycznie niczego, ponieważ wywieziono aż 95% ksiąg i woluminów, a tylko 2% odzyskano. Reszta, czyli 3%, stracono bezpowrotnie w wyniku spłonięcia czy wybuchu pojazdów.

Dowodzący oddziałami Przymierza generaloberst Sean Lundendorf z Cesarstwa zauważył walkę o Cmentarz Technologii. Gdy nadeszła 10:00 nakazał przypuścić natychmiastowy atak na pozycje nexusiańskie, celem zgładzenia obu stron jednocześnie. Atak jednak napotkał spore trudności, ponieważ w tym samym czasie oddziały kierowane przez samą Meredith Markson przypuściły atak na oddziały bermudiańskie tuż nad brzegiem za sprawą inwazji od strony Spice Sea. To wygoniło Przymierze z północno-zachodnich regionów miasta. Do 11:00 ponad 75% metropolii znalazło się pod kontrolą nexusiańską, podczas gdy Przymierze powstańcy zajęli tylko po 10%. Reszta, czyli 5%, stało się obszarami spornymi.


Powstańcy postanowili wykorzystać walkę i zaatakować siły Federacji od tyłu. Do 13:15 nikt z przeciwników należących do Armii Nexusa czy innych wojsk nie ocalał. Cmentarz Technologii stał się twierdzą powstańczą. Przemkowski udzielił schronienia cywilom, zobaczył że wiele pojazdów zabrał zarówno Układ jak Przymierze i postanowił odzyskać je za wszelką cenę. Dzielnica Kaldwin tymczasem stała się miejscem gdzie bazę wypadową urządziła Unia. Mare Internum prowadzące północną część flotylli rebelianckiej ostrzelała wyspę, ale niezbyt celnie niszcząc wschodnie zabudowania więzienne. Jeden z drednotów zatonął przez Wilcze Stado Przymierza. Był to Salazar, jeden z dwóch tego typu okrętów północnej części Floty Miejskiej. Wielki Układ wysłał z kolei 14. Wenecką Flotę Bojową, złożoną z monitorów, drednotów, niszczycieli i krążowników. Posiadała 30 jednostek. O 14:01 rozpętało się piekło na morzu. Pojazdy obrywały przez ataki artyleryjskie, torpedy czy karabiny plazmowe lub specjalnie skonstruowane miotacze spamów, działające jak rzeczywiste miotacze ognia.

W czasie tego 134. Pułk Piechoty z Mars Imperaquilii rozpoczął szturm na zajętą przez powstańców Piekielną Biedronkę przy skrzyżowaniu ulic Papy Smerfa z Kubusia Puchatka. Insurekcja przygotowała im komitet powitalny w postaci tramwaju z wieżyczkami bojowymi i przygotowanym protokołem atomowej autodestrukcji. Mocno dał im się we znaki, zabijając 25 z 250 żołnierzy, zanim został zniszczony poprzez wsparcie uszkodzonym przez rakietę z niego czołgiem Mamut z uniwersum C&C: Red Alert. Gdyby nie czołgi atak by się w ogóle nie udał. Tymczasem wyruszono na budynek, który był naprawdę mocno broniony przez oddziały powstańcze, głównie złożone z partyzantki. Na nic jednak nie zdały się ich dobre chęci w porównaniu z wyszkoloną piechotą Armii Nexusa. O 14:14, po trwającym prawie kwadrans ataku placówkę zdobyto.

Skutki

Państwa Nexusa

Spośród wszystkich armii biorących udział w walce Państwa włączyły największą ilość wojsk oraz wkład w walki o miasto. Niemniej jednak ponieśli najmniejsze straty. Zamierzenie zmiany nazwy miasta czy zniszczenia go i postawienia nowego spełzło na niczym, a państwo Stalkerów straciło swoją stolicę. W wyniku traktatu pokojowego mieli się wycofać w ciągu tygodnia. Wykorzystali to by wyeksploatować i zniszczyć całą okolicę miasta, jednocześnie unikając obserwatorów i zwalając winę na partyzantów, jakoby sami to zrobili. Wszystko co można było wywieść załadowano na ciężarówki z rannymi i zabitymi. Małe przedmioty chowano do manekinów strzeleckich i wyjmowano je po dotarciu do baz w KrajRL-D.

Armia Nexusa mogła wypróbować swój najnowszy oręż na obu przeciwnikach. Zadziwiające jest to, że usiłowali skupić siły powstańcze na Przymierzu, a potem ich zaatakować pełną siłą. Okazało się jednak, że Przymierze nie było takie naiwne i zaatakowało drugą grupą armii pozycje Układu. Straty w walce odrobiono dzięki zdobytym kosztownościom oraz zrekrutowanym mieszkańcom pro-nexusiańskim. Zdobyte doświadczenie, pieniądze, surowce oraz posiadającą technologie Przymierza rozpracowane i dostosowane do Wielkiego Układu Armia Nexusa i United Imperial Forces[7] wykorzystali w celu skierowania machiny wojennej na Ceaudreanu.

Przymierze Bermudiańskie

Największe straty poniosło Przymierze. Odsłonięcie lewej flanki osłabiło wojska walczące na wyspie, ale też i w reszcie wymiarów Wielkiego Gracza. Utracono 60 procent wojsk, z czego aż 70 z tego stanowiły oddziały Federacji. Wykorzystał to Lwowski by zaatakować ich stolicę i zmienić w główne miasto Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W ręce wrogów wpadła nowatorska technologia imaginacyjna i memowa, ale też i teslowska. Zaawansowane Wirtualne i Syntetyczne Inteligencje zostały przejęte, nawet M48 Kaidan się w to wliczał. Był to czołg z katapultą masy, wystrzeliwującą pociski z piezo zdolne przebić nawet protoskie osłony używane na układowych okrętach kosmicznych typu Zeratul[8].

Rozbicie Grupy Armii "Zachód-Kraj" miało opłakane skutki. Strata Mifosta załamała większość grup z Piekła, a Lundendorfa - Kaiserwehrę. Netrolle tracąc większość plemion zmuszone były zorganizować niespotykany jak dotąd pobór do klanów wojowników. Jeszcze gorzej było w siłach Federacji. Zagładzie uległa kompania czołgowa 15. Pułku Pancernego z Głębokiego Gardła oraz 217. Dywizjon Myśliwski z Metropolii i 122. Dywizjon Bombowy, wskutek czego niebo Metropolii było bezbronne nie licząc pelotek, a najbliższe siły pancerne znajdowały się w okolicy Centralii. Regularnie bombardowane portalostrady stawały się powoli nieprzejezdne, ale nie z powodu wraków, bo ich nie było. Bomby spamemowe (łączące spamy i memy, będące również naładowane EMP) uszkadzały elektronikę, wychwytywały połączenie i tworzyły w korytarzu potężną falę uderzeniową, wskutek czego we wjazdach i wyjazdach były całe wraki, a drogi wręcz znikały.

Powstańcy Lich City

The Order 1886 Rebels

Umundurowanie powstańców i ich uzbrojenie

Powstańcy krwawo wywalczyli sobie zwycięstwo. Gdyby nie pomoc Frakcji Przemka rebelia zduszona zostałaby w zarodku przez walczące ze sobą armie Wielkich Graczy. Dzięki nim nie dość że urządzono obronę to jeszcze zajęto się ewakuacją mienia i cywili. Insurekcja mogła użyć profesjonalnego sprzętu oraz podszkolić się pod czujnym okiem regularnych i najemniczych armii. Powstańcy polegali przede wszystkim na oddziałach partyzanckich, przeprowadzających nagłe ataki w środku terytorium wroga, po czym wracali przez piwnice i wykopane tunele do posterunku i stamtąd tunelami kanałowymi, które następnie zasypywali gruzem. Połączone siły Wolnego Miasta Lich City oraz Frakcji Przemka okazały się niezwykle groźnym, ale też i wymagającym przeciwnikiem.

Mimo przerażających strat udało im się wygrać. Taktyka atakowania wroga za liniami frontu przez partyzantów, połączona z regularną wojną armii Frakcji i Wolnego Miasta odnosiła wiele razy sukces. Pomimo braku kilku zaawansowanych technologii czy nawet posługując się marnymi nożami kuchennymi w walce wręcz udało im się jednakże wygrać. Niestety, wycofujące się na początku Przymierze zabrało wiele ważnych rzeczy, zrabowało magazyny oraz sklepy, okradło niekiedy muzea twierdząc że zdobyli to podczas walk, ogołocili teren z węgla brunatnego i kamiennego, kamiennych memów, ale też i w całości z pierwiastka zero. Rejon Renzanianu był pełen tego surowca, jak również było to jedyne na Gai Bermudii miejsce, gdzie występował. Państwa Nexusa wdrożyły operację oznaczoną kryptonimem "Echo Widmo". Była to taktyka całkowicie spalonej ziemi. Podłożono ogień pod drewniane zabudowania oraz lasy i parki, zrównano z ziemią wsie i pola, całkowicie zasolono glebę, ogołocono region z zasobów naturalnych. Zatruto wiele jezior, a nawet rzekę. Mimo to mieszkańcy przy wsparciu dawnych oprawców, Instytucji Centrum i Frakcji Przemysława Przemkowskiego daje radę budować własną suwerenność oraz to co można by po części nazwać potęgą.

Siła armii

Rozkład sił wszystkich stron batalii.

Państwa Nexusa

 • 2. Regiment Spadochronowy Stalkerów z KrajRL-D
 • 16. Samodzielna Kompania Cyberżołnierzy ze Stołecznej Enklawy
 • 14. Miejska Kompania Zwiadowcza z Białegostoku
 • 19. Gwardyjski Nowostalingradzki Batalion Śmierci
 • 41. Pułk Fizylierów Scintillańskich
 • 45. Flota ze Stołecznej Enklawy
 • 48. Lwowska Drużyna Arkanosnajperska
 • 79. Batalion Karny Syberyjski
 • 96. Paryska Ludowa Drużyna Wyborowych Technomagów
 • 107. Gwardyjski Pułk Piechoty Miejskiej z Prypeci
 • 114. Korpus Artylerii Nuklearnej Stołecznej Enklawy
 • 147. Pułk Szturmstrzelców Nowomoskiewskich
 • 212. Czarnobylski Batalion Szturmowy
 • 780. Korpus Artyleryjski z Nova Bay
 • 2314. Stalowy Legion z Armageddonu
 • Pacifkorp Wszechpolicji Nexusa
 • 4 floty wojskowe Armii Nexusa, w tym 456. Flota z Quel'Thalas
 • 24 Dywizjony bombowców chronione przez myśliwce

Przymierze Bermudiańskie

 • 1. Belgradzki Dywizjon Myśliwski im. Franciszka Józefa
 • 3. Flota U-Bootów z Wilhelmshaven
 • 20. Batalion Spadochronowy, elitarna formacja Federacji
 • 51. Batalion Extra-tech Piechoty Lotniczej, elitarna formacja Federacji
 • 76. Korpus Piechoty Wielozadaniowej im. Fryderyka III Hohenzollerna
 • 114. Londyński Dywizjon Bombowy im. Fryderyka Wielkiego
 • Czerń Edge'a z Alicetown
 • Szturmozręby z Facebook Town
 • Hejtoszturmowcy z Operagradu
 • 5 flot, w tym 2 piekielne i cesarskie oraz 12. Flota Federacji z Isla de Serpentia im. Elizabeth Terrance
 • Strażniczki Siódmej Pieczęci
 • Mięśniaki z Piekła
 • Demoniczni Czarownicy

Powstańcy z Lich City

 • 1. Partyzancka Dywizja Strzelecka
 • 1. Pułk Piechoty Morskiej Kaldwina
 • 1. Dywizjon Renzana
 • 2. Batalion Knechtów Landatermorry/Knechci Landatermorry (Frakcja Przemka)
 • 4. Pułk Zwiadowczy "CreepyHusssars"
 • 7. Dywizjon Miejski
 • 7. Pułk Kirasjerów Słowiańskich/Polańscy Kirasjerzy (Frakcja Przemka)
 • 13. Legion Kawalerii Zmotoryzowanej "Śródmieście Zachód"
 • 14. Partyzancki Milicyjny Batalion Więzienny
 • 23. Dywizja Piechoty Spadochronowej
 • 71. Partyzancka Kompania Zmotoryzowana
 • 41. Nowozaporoska Brygada Strzelców Siczowych/Strzelcy Siczowi Nowej Siczy Zaporoskiej (Frakcja Przemka)
 • 54. Batalion Północnoamerykańskiej Piechoty Pancernej/Tankhuntery Północnoamerykańskie (Frakcja Przemka)
 • Flota Lich City, podzielona na dwie - północną i południową
 • 78. Kompania Memokuszników z Zhongkinu/Memokusznicy Zhongkin (Frakcja Przemka)
 • 112. Pułk Kozaków Carstwa Wszechmoskiewskiego/Wszechmoskiewskie Kozaki (Frakcja Przemka)

Ciekawostki

Przypisy

 1. Operacja ta miała na celu potencjalne zajęcie terenów NPP oraz Nordregu. Nigdy nie zrealizowana.
 2. Technika łącząca elementy technologii atomowej z Tesli. Często spotykana w mechatronice.
 3. Do dzisiaj są to niejako podstawowe okręty wojenne Przymierza, tak jak inne pojazdy z Mass Effect.
 4. Nexusiańska wersja SAS z wymiaru Britannica.
 5. W planach i zasadach Przymierza Ziemia Cesarska jest stolicą militarną.
 6. Organizacja, która specjalizuje się w walkach miejskich. Ważna organizacja stanowiąca skład nieformalnej armii Piekła.
 7. Nazwa sił zbrojnych Unii.
 8. Hybryda lotniskowca z Promieniem Otchłani. Jest to półtora kilometrowy pancernik lotniskowy.

Przebieg

Walki w okolicach

Tymczasem na południu miasta powstańcy wycofali się z dzielnicy Mokotokęcie, którą w całości zajęło Przymierze. Przemkowski wydał natychmiast rozkaz o odwrocie do Babic. Do akcji wkroczyła Grupa Rognara, okrutnie rozprawiająca się z tymi, którzy byli po stronie insurekcji. Przesłuchania osobiście prowadził Iwan Nowikow. Tymczasem odwrót wstrzymał się o 14:02 w drukarni. Ważna była jej obrona, ponieważ znajdowały się tam plany ataku na pozycje wrogów oraz ważne meldunki wywiadu, w tym lista agentów na terenach zajętych przez siły sprzymierzonych. Na szczęście długa batalia i poświęcenie opłaciły się - powstańcy uciekli do kanałów z opanowanego budynku wysadzając go po drodze i zabijając 216 żołnierzy regularnej armii Ceaudreanu. Partyzanci byli w odwrocie, tak samo Frakcja Przemka. Wykorzystując osłabienie w walce z Przymierzem Markson kontynuowała walkę z Lundendorfem, ale połowę sił rzuciła na partyzantów. Karczma Piwosza, jedna z bardziej rozpoznawalnych restauracji w Winiarach wpadła w ręce armii unijnej. Z kolei ogródek piwny w zachodnich Babicach przemianowano na obóz internowania. Pojmanych mieszkańców, zgodnie z wolą kanclerz Jano wysyłano do Farm Trelis oraz Lening, byle jak najdalej od wojny. Nie można jednak było ewakuować ich przez port, ponieważ fort i wybrzeże zajęte przez Wielki Układ atakowali powstańcy, a na morzu dodatkowo panoszyły się Wilcze Stada Kaiserreich Kriegsmarine (marynarki wojennej Cesarstwa).

O godzinie 19:30 szóstka bombowców nurkujących WelCor S-26 zbombardowała dworzec w Szwedzkich Górkach, gdzie był Schwerer Gustav, wielkie działo kolejowe, które atakowało również Nexusian. W czasie jednej z akcji przypadkowo trafiło w stadion, ale nikt na szczęście nie zginął. Atak był niestety misją samobójczą - wszystkie zestrzelono. Mimo to uniemożliwiono mu jazdę i strzelanie, ponieważ zniszczono trakcję kolejową i skład amunicji. Wykorzystał to 780. Korpus Artyleryjski z Nova Bay wystrzeliwując wszystko co posiadał pod ręką. Większość nie doleciała, tylko cztery dały radę. Pierwszy trafił w działo uniemożliwiając strzelanie, pozostałe w wagony z czołgiem, działami artyleryjskimi i baterią GARDIAN. Przymierze obawiając się większych strat rozkazało za wszelką cenę ustanowić linię frontu na tej z 01 sierpnia 2015 roku, kiedy to toczyła się przełomowa walka z Aliansem Sług.

Fort w Sangowie

O 2:14 opanowany przez wojska powstańcze Fort Sangów oraz cała dzielnica znów wpadła w ręce Wielkiego Układu. Jakby było mało kłopotów Most Łez i Cmentarz Technologii wpadły w łapy Przymierza, chociaż w tym drugim przypadku utrzymano mimo wszystko kilka posterunków. Zagrożona była też Forteca Strachu, Stalkerzy i Unia z pomocą korpusu pancernego usiłowali wyważyć bramę. Wiedząc że Fort Sangów jest jedyną możliwą obroną dla powstańców oraz miejscem z którego mogą atakować bezpiecznie artylerią Jacob Paol podjął śmiały krok - zebrał ze sobą żołnierzy Gwardii Miejskiej oraz spadochroniarzy z Eskadry Wyzwolicielskiej celem zdobycia fortu. Nastała godzina 4:17. Żołnierze dzięki komunikatorom poprosili flotyllę o ostrzał artyleryjski miejsca, ale tysiące poległo nim w ogóle dotarli do kompleksu. Setka ginęła w okopach, dopóki posiłki nie przybyły. Dzięki nim żołnierze United Imperial Army oraz Krajowej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zmuszeni byli się wycofać do budowli w nadziei na ewakuację lub przybycie posiłków.

Dowódca obrony - Kalasher - żądał aby wojska z Arkturianowa i Winiar wspomogły go. Armia Nexusa i pobratymcy stalkerscy nie mogli go wesprzeć, ale mieszkańcy pro-nexusiańscy przybyli, zorganizowali milicję i dali możliwość dwóm plutonom na wycofanie się pod ostrzałem nieprzyjaciela z dzielnicy. Korpusy pro-nexusiańskiej milicji okazały się niezwykle poważnym ciosem dla powstańców - niegdyś ich bracia, teraz wiedzący o nich całkowicie wszystko wrogowie, dla których liczyło się zduszenie insurekcji oraz wygnanie Przymierza Bermudiańskiego z ich miasta. Nie byli jednak jedynymi zdrajcami - w Mokotokęciu żołnierze idący na pomoc atakowanym przez sprzymierzonych żołnierzom 7. pułku 1. Partyzanckiej Dywizji Strzeleckiej zostali zaatakowani w kanałach. Lojalni Przymierzu mieszkańcy zaatakowali ich niemalże od strony z której oczekiwali wsparcia. Jedynie dwójka żołnierzy przetrwała atak. Gdy złożyli meldunek o 8:12 w lokalnym sztabie dowódcy byli całkowicie zaskoczeni obydwoma przypadkami.

W tym czasie o godzinie 4:47 po ponad godzinnym zmaganiu żołnierze wroga musieli się wycofać z fortecy, którą jednak zaminowali zastawiając na zwycięzców śmiertelną zasadzkę. Paol rozkazał saperom je rozbroić po tym jak zginęła trzyosobowa drużyna w bramie, a żołnierzom obsadzić stanowiska bojowe. Sprowadzono działa artyleryjskie oraz armaty przeciwpancerne, ale też obronę p-lot z ewakuowanego Cmentarzu Technologii. Jednak o godzinie 5:00 Armia Nexusa dotarła do fortu i pomogła Unii i Stalkerom. Oddziały dowodzone przez Kalashera wyważyły drzwi i opanowały wejście, ale obrońcy szybko ich pogonili. Paol wzywał posiłki, lecz dowiedział się iż nie dotrą niestety żadne, gdyż wszystkie jednostki powstańcze są zajęte. Carelisera rozkazała utrzymać pozycję, ale byli za daleko. W takim przypadku podjęto decyzję o ewakuacji. Nexusianie o 5:55 zdobyli już cały fort, broniły się tylko doki i dziedziniec zachodniego skrzydła. O 6:12 zorganizowano ostatnie łodzie ratunkowe, które zabrały cywili oraz rannych żołnierzy. 24 z Jacobem Paolem na czele stanęło do niezwykle nierównej walki, podczas której niestety wszyscy zginęli, łącznie z Paolem. Oglądając wybrzeże zauważył iż z doków wystrzelono flarę, a potem doszło do jego śmierci. Okręty zbombardowały fort, zabijając cały tysięczny 41. Pułk Fizylierów Scintillańskich wchodzący w skład Armii Nexusa.

Tymczasem o 6:02 powstanie wybuchło też w Renzanianie. Mieszkańcy znajdowali się pod okupacją Przymierza. Chcieli wyzwolić miasto i ustanowić swego rodzaju przyczółek dla ataków na tyły wrogich armii. Starcia wybuchły w okolicy drukarni, wówczas oddanej za bezcen dziennikowi Prawda Sojuszu, tubie propagandowej Przymierza Bermudiańskiego. Mieszkańcy zdołali zdobyć skład amunicji i broni, dzięki czemu powstały oddziały piechoty oraz pułki przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Drukarni bronił 12. Pułk 76. Korpus Piechoty Wielozadaniowej im. Fryderyka III Hohenzollerna, wojskowych Kaiserreichu. Wyposażeni w broń laserową, plazmową i bolterową dali radę stawić czoła liczniejszym oddziałom wroga. Szczególnie niebezpieczni byli snajperzy, których nie można było zlokalizować. Niestety dla powstańców Renzanianiu nie dało się wyzwolić - atak z powietrza oraz przybycie posiłków idących na pomoc walczącym w mieście sprawiły iż partyzanci razem z siłami przemkowskimi musiały uciekać w ponure lasy i na pustkowia pełne rozmaitych potworności. Na szczęście mieli broń do walki wręcz.

Kryzys frontów

„W punktach pomocy brakuje praktycznie wszystkiego. Frakcja Przemka ma utrudnione dotarcie do miasta.”
―Yokadi do Stanislausy, zdając jej raport.
Chloe w zrujnowanych Indiach

Śródmieście Lich City w czasie walk widziane od strony Winiar

W mieście sytuacja miała się dla wszystkich dramatycznie. Przymierzu kończyły się rezerwy jakie mogli wysłać, Nexusianie mieli wprawdzie najlepiej, ale zaczęło im brakować żywności i amunicji w wielu pukawkach z powodu ataków partyzanckich. Powstańcy mieli chyba najgorzej - prócz broni i amunicji brakować zaczęło praktycznie wszystkiego, od apteczek i bandaży po samą żywność i czystą wodę zdatną do picia. Nad ranem o godzinie 8 w Babicach znalazł się pociąg z prowiantem w ramach misji charytatywnej. Potajemnie mieszkańcy, którzy byli w partyzantce wzięli kilogramy jedzenia i błyskawicznie rozdawali je w bazach[1]. Pomoc oferowały też Przymierze, które jednak nie martwiło się partyzantami - zaopatrzenie nie jechało czy płynęło, a leciało przy pomocy maszyn VTOL, helikopterów, sterowców i transportowców oraz kosmicznych pojazdów jak korwety czy pancerniki. Na godzinę 9:15 walki rozgorzały na nowo, ale teraz przybrały charakter wojny pozycyjnej.

Miasto podzieliło się na trzy frakcje, na tej gdzie dawniej Alians z Koalicją walczył znajdował się front Wojny Bermudiańskiej, dzielnice Dolarów i Unicorn należały w całości do powstańców, co było ich największym zasięgiem, mieli północną część Piątkowa i południe Śródmieścia, stracili też Sangów i przylądek na Kaldwin. Musieli więc się wycofać. Nie oznacza to jednak iż porzucili ideę wyzwolenia wyspy. Grupa komandosów wdarła się o 9:15 do portu, kiedy nexusianie byli zajęci uspokajaniem sytuacji w Arkturianowie, skrytobójczo mordując każdego kto stał na drodze i zdobywając okręt Angelos, jakiego nową nazwą stała się Duma Stanislausy. Ze sztandarem marynarki pognała i zawiozła 2000 żołnierzy Frakcji Przemka, głównie Carstwa Wszechmoskiewskiego. Prowadzeni przez lejtnanta Igora Pożarskiego ruszyli na wyspę i zdołali zająć przęsło mostu razem z portem rybackim i pobliskim osiedlem netrollskim. Unia wezwała wsparcie powietrzne, w trakcie którego uszkodziła, ale nie zniszczyła budynków z Wielkiej Płyty. Pobliska stacja metra została odbita i ponownie stała się bazą. Przystąpiono do odgruzowania tunelu.

W tym czasie dwaj Wielcy Gracze wiedzieli iż sami nie dadzą rady. Na rozkaz Lwowskiego Wielki Układ miał wspomagać tych dowódców, jacy będą chcieli zawrzeć tymczasowy rozejm. Elizabeth Terrance na przykład, kierująca siłami Federacji Ceaudreanu stanęła na czele flotylli niszczycieli przekazanych jej przez Piekło. 12. Flota z Isla de Serpenita i 456. z Quel'Thalas postanowiły połączyć siły. O godzinie 10:00 na wieść o zajęciu części Kaldwin oraz kradzieży atomowego okrętu podwodnego Armando Jose Lopez, dowódca sił morskich i przy okazji jeden z oficerów Wszechpolicji nakazał zbombardować pozycje wroga. Terrance i Lopez naraz strzelili w oznaczone pozycje niszcząc osiedlowe podwórka i poważnie utrudniając powstańcom sprawną działalność stacji a także możliwość okopania się. Budynków z Wielkiej Płyty nie zdołali zniszczyć, ale kilka pocisków zabrało co niektórym aż 3 piętra na samej górze. Terrance wykryła na sonarze Dumę Stanislausy. Kilka U-Bootów wchodzących w skład flotylli wyruszyło zapolować. Okręt jednakże zatopił połowę z nich, a dwa zdołały trafić go po torpedzie. Dziura w kadłubie zaczęła rozrywać pojazd, jaki się musiał wynurzyć. Gdy to zrobił niespodziewanie bombowce nurkujące otworzyły ku niemu ogień i zrzuciły kilka bomb na dawnego Angelosa i tym samym go zatopiły. Nim to nastąpiło wyleciały wszystkie cztery głowice memowe. Jedną zdołało przechwycić i zniszczyć za pomocą lasera Przymierze, drugą Państwa, ale pozostałe dwa nie miały takiego pecha - jedna uderzyła w bazę na drodze do Renzanianu, należącą do Przymierza, a druga w okręt dowodzenia Arkansas, należący do Wielkiego Układu. W czasie walki spadł na latający pod nim piekielny okręt gwiezdny Pożądanie Amona, a te tak poleciały iż zniszczyły pozycje nexusiańskie i dużą część sił sprzymierzonych w okolicy. Po zagładzie Dumy Stanislausy floty się rozeszły.

Kontrofensywa Przymierza

„Gonić i zniszczyć każdego rebelianta. To stolica Przymierza, nie oddamy jej tak łatwo.”
―Lilith do wojsk Przymierza w trakcie kontrataku.
O 11:10 Przymierze przeprowadziło atak na Dworzec Centralny, próbując zdobyć główny węzeł opanowany wtedy przez Wielki Układ. Siły nexusiańskie były atakowane od północy, ale od południa atakowali rebelianci. W trakcie ataku ponieśli sromotną porażkę - jak się okazało część mieszkańców stanęła po stronie nexusiańskiej i zdradziła powstanie, a kolejna część wolała inkorporację miasta do Przymierza. Podziemny rząd miasta, który był w opinii wrogów w stanie tak zwanej "kontrolowanej anarchii" zapowiedział wobec tego karę śmierci dla każdego, kto podejmie współpracę z okupantami. Wielu mieszkańców, do tej pory neutralnych stanęło po stronie Wielkich Graczy. W tamtym czasie wojska obu Wielkich Graczy znów się spotkały, rozpoczynając walkę między sobą. W tej sytuacji miasto zostało rozdarte. Zachód zajęty był przez Układ, Przymierze kontrolowało wschód, a powstańcy jedynie kilka enklaw. Postępy Przymierza zahamowały, a Armia Nexusa dostała posiłki, wskutek czego wieczorem przeprowadziła o 18:00 potężną ofensywę, wypierając wrogie wojska. Bermudianie rozpoczęli więc kontrofensywę przy pomocy wszystkich rodzajów wojsk, przez co wyparli Państwa z miasta. Siły wroga zmuszone zostały do natychmiastowego wycofania się z północnych dzielnic miasta, ale jednocześnie rozgromieni zostali partyzanci.

Na skutek tego Przymierze zajęło się umacnianiem swej władzy we wschodnich dzielnicach i otwarcie rozpoczęło tępienie sił partyzanckich. Jednak Ci pod kierownictwem Cariny Seranthi przeprowadzili zuchwały atak na Rezydencję Lilith, a szybki atak nie przyniósł partyzantom korzyści poza jedną - rozproszeniem sił. Carelisera zaatakowała kolejne miejsca, między innymi Ratusz Miejski zajęty przez Przymierze Bermudiańskie w wyniku kontrofensywy, budynek uniwersytetu oraz bazę ustanowioną w blokach przy ulicy Koniakowej 17. W rezultacie tego siły były rozproszone, a Wolne Miasto zyskało sporo terenów. Przymierze próbowało przeprowadzić kontrofensywę, ale jedynie zatrzymało siły powstańcze w paru miejscach. Niedługo potem jednak siły bermudiańskie zbombardowały kilka pozycji wokół Ratusza Miejskiego, co wymusiło wycofanie się powstańców. Wkrótce jednak doszło o 22:04 do potężnego ataku Wielkiego Układu, wskutek czego północny zachód został przez Przymierze niemal całkowicie opuszczony, gdyż tam partyzanci zyskali przewagę i zdobyli północno-zachodnie dzielnice miasta, a reszta dzielnic została zajęta wkrótce przez Armię Nexusa. Jednakże dzielnice wschodnie wciąż niepodzielnie należały do Przymierza. W wyniku tego część południowo-wschodnia stała się linią frontu Wielkich Graczy.

Patowa sytuacja i gra wywiadów

„Paskudna sprawa. Oni się okopali niemal wybornie, my też nie jesteśmy w gorszej pozycji, Ci z kolei również nie są w stanie ustąpić - nie ma co. Mamy patową sytuację, w żaden sposób nie da się frontu przełamać.”
―Przemek do Stanislausy na zebraniu sztabu wojsk insurekcji.
World war 2 series gunman by jamespaick-d8hl939

Rebelianci pod Bramą von Carsteinów bronią swoich pozycji przed Wielkim Układem w trakcie braku postępów na froncie.

Od czwartego do siódmego dnia panowała kompletnie patowa sytuacja. Żadna ze stron nie zrobiła kroku w przód czy w tył. Nawet Kosmiczni Marines Przymierza nic nie mogli zdziałać, nie mówiąc nawet o nekrońskich hordach wysłanych do miasta przez Stalkerów Kalashera czy protosów ze Wspólnoty Nexusa. Wskutek tego w dniach tych front ustał. Dodatkowym utrudnieniem było -10 stopni Celsjusza i zimny jak lód deszcz w postaci ściany wody. Brakować zaczęło wszystkiego - koców, namiotów, koksowników, zapasów żywności czy jeszcze wody pitnej.

Spośród wszystkich frakcji najwygodniej miały Państwa Nexusa. Ich szlaki transportowe oraz zorganizowanie zaopatrzenia pozwalało na niemal nieograniczone prowadzenie wojen na terenie metropolii oraz w jej okolicach. Panowała gospodarka rabunkowa - wywożono do Płaskowyża Nexus wszystko, co tylko można było i pozostawiano ruiny lub pustkowia usiane wysuszoną do cna ziemią.

Partyzanci w odwrocie

Plany kontrofensywy

Wyparcie Przymierza

Dwie bazy zniszczone


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.