FANDOM


Disambig-icon.png Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • Prawa Kolonialne (Saga SPORE) - prawa, na mocy których planety stają się w pełni autonomicznymi członkami pewnej wspólnoty gwiezdnej. Dzięki temu posiadają one takie same prawa, jak planeta macierzysta.
  • Prawa Kolonialne (Nexus Uniwersum) - prawa, na mocy których kolonia ogłasza swoją niepodległość, jednocześnie pozostając w przymierzu lub będąc protektoratem swojej dawnej wspólnoty. W wyniku tego sama podejmuje decyzje.
  • Prawa Kolonialne (Postkoniunkcja) - ustawa prawna, która nadaje pełną niezależność militarną i ekonomiczną jakiejś kolonii. Dzięki tym przepisom kolonia sama ustala, z kim handluje wewnątrz wspólnoty, jakie są autonomiczne przepisy (muszą być zgodne z prawem wspólnoty) oraz jaki będzie jej ustrój.