FANDOM


Artykuł może zawierać poważne spoilery. Czytasz na własne ryzyko! Jeśli jednak nie chcesz sobie psuć niespodzianki z nadchodzących opowiadań po prostu nie czytaj tego artykułu dalej.
„Nadeszła pora, aby zniszczyć plugawy Alians Sług Upadłego Pierwszego. Oni zagrażają nam wszystkim. Chcą zniszczyć wszystko co jest nam drogie. Ale ja na to nie pozwolę! Niniejszym pora sformować ostatni w dziejach Sojusz Wspólny i raz na zawsze unicestwić Upadłego Pierwszego i jego hordy ciemnych mas żądnych splagatyzowania wszystkiego. Na Świat Anarchistyczny marsz!”
―Lwowski na Forum Fantasia podczas proklamacji Sojuszu Wspólnego.
Flag of the Citadel Alliance
Flaga aktualnego Sojuszu Wspólnego
Sojusz Wspólny Fantazji
Typ władzy między monarchią konstytucyjną a republiką
Waluta dukaty centralne
Twórca/Twórcy Arcturus Lwowski (Siódmy Sojusz)
Dokument ustanawiający Decyzja Lwowskiego o "ostatecznym ataku na Alians Sług"
Stworzone na podstawie poprzednie Sojusze Wspólne i przymierze zwolenników Kileazjasza
Lider Arcturus Lwowski
Wybitni członkowie Arcturus Lwowski
Lanedilia Lwowska
Ichnu Koricha
Kwatera główna Projekt 24031997
Naczelny wódz Arcturus Lwowski
Organ ustawodawczy Forum Fantasia
Organ sądowniczy Trybunał Fantazji i wiele innych niezależnych sądów
Organ wykonawczy Wielki Marszałek
Stolica/główna siedziba Centrum
Strefa wpływów Fantazja
Podział administracyjny zgodnie z granicami narodów
Język angielski (pełniący rolę federacyjnego języka)
Sojusznicy inne cywilizacje z innych regionów Fantazji
W stanie pokoju cywilizacje ze Świata Kolonialnego i wielu innych
W stanie wojny Alians Sług
Piraci z Nowego Nassau (Siódmy Sojusz)
Wielcy Gracze nie podzielający opinii o konieczności stworzenia Sojuszu Wspólnego (Siódmy Sojusz, krótki okres)
barbarzyńcy ze Świata Barbarzyńskiego (Siódmy Sojusz, krótki okres)
Data założenia gdzieś w Średniej Erze (Akt Jedności, Pierwszy Sojusz)
Data fragmentacji 978 r. p.n.e. (po wygnaniu wszystkich sił z Nowego Świata, Trzeci Sojusz)
Data rozwiązania 213 r. (po pokonaniu na Polach Krańca Światła ostatnich sił inwazyjnych, Piąty Sojusz)
Data przywrócenia 2050 (decyzja Lwowskiego o "ostatecznym ataku na Alians Sług", Siódmy Sojusz)Sojusz Wspólny Fantazji - wielki alians między cywilizacjami Fantazji jaki jest zwoływany między co najmniej dwoma Wielkimi Graczami, Centrum oraz pomniejszymi organizacjami. Reaktywowano go w roku 2050 przez Arcturusa Lwowskiego, który przejął we wszystkich Instytucjach Centrum dostateczną władzę że stał się niepodważalnym władcą Zakonu, Panteonu oraz Forum Fantasia. Do Sojusz Wspólnego przystaje coraz więcej narodów, krytycy nieprzychylni mu oraz jego wrogowie polityczni widzą w tym tworze jego własne imperium. Poparcie znajdują w fakcie iż wiele z sił stanowi Armia Nexusa.

Historia

Sojusze Wspólne powstawały w chwilach największych dla Fantazji zagrożeń ze strony Aliansu Sług Hastadariusa. Wówczas ogłaszano stworzenie wspólnego aliansu między większością frakcji istniejących w Fantazji. Powoływało go co najmniej dwóch Wielkich Graczy, trzy mniejsze państwa oraz pięć frakcji dowolnej profesji. Pierwszy tego typu twór powstał w czasach Średniej Ery, czym udało się wyprzeć atakujące tereny Reinkarnatów Sługi i tym samym odzyskać wiele terenów. Cywilizacja zdołała połączyć się z dzikim i odciętym Światem Barbarzyńskim. Wówczas to obie z tym cywilizacji sprzymierzyły się i w ramach tego barbarzyńcy dołączyli do Aktu Jedności, jaki istniał tylko między cywilizacjami reinkarnackimi. Razem z terenami obecnego Nowego Nassau frakcje ustanowiły z Forum Fantasia coś w rodzaju wspólnego rządu, z protoplasty obecnych Rycerzy Wielkiego Pokoju stworzono rodzaj wspólnej armii, a Panteon stał się niejako czymś co można by nazwać wspólnym stowarzyszeniem naukowym oraz dodającym wiary w zwycięstwo. Termin "Sojusz Wspólny" oznaczał nie tylko sojusz między Reinkarnatami, ale również wszystkimi organizacjami w Fantazji jakiekolwiek by one nie były.

Twór jaki powstał w 2050 roku, w pierwszym jego kwartale jest wytworem Arcturusa Lwowskiego. Zyskując pełnię władzy nad każdą z Instytucji Centrum ogłosił powstanie Sojuszu Wspólnego określając siebie Wielkim Marszałkiem, czym w ten sposób zyskał dowództwo nad wszystkimi siłami w Fantazji i rozpoczął atak na tereny Aliansu. Po raz pierwszy w dziejach Sojusz Wspólny nie liczył barbarzyńców i piratów, ale przede wszystkim rozpoczął jako pierwszy inwazję.

Administracja

Nad każdym regionem władzę mają Wielcy Namiestnicy w przypadku Wielkich Graczy. W przypadku innych państw wybierani są do władzy nad poszczególną frakcją. Namiestnicy odpowiadają przed Wielkim Marszałkiem. Każdy z regionów w państwie jest nadzorowany przez Wielkiego Komtura, a każdy Front kierowany przez Wielkiego Mistrza. Rozkład stopni wojskowych jest taki sam jak w przypadku Zakonu, ponieważ pełni on rolę niejako wspólnej armii.

Sama administracja przypomina coś na kształt I Rzeszy Niemieckiej. Są regiony pod ścisłą administracją Centrum oraz regiony samodzielnie zarządzane. Powstanie Sojuszu Wspólnego Fantazji nie oznacza ograniczenie administracji, jest to bardziej sojusz w celu zażegnania zagrożenia wspólnego. Stworzenie Sojuszu może się odbyć tylko przez zgodę wszystkich trzech Instytucji jednocześnie. Rozwiązanie Sojuszu przebiega tak samo. Osoba wyznaczona na Wielkiego Marszałka jest wybierana spośród trzech Instytucji Centrum. Wybór Lwowskiego się nie odbył, ponieważ jeśli ktoś ma wysokie poparcie i przez to jest liderem wszystkich trzech organizacji wówczas może ogłosić się Wielkim Marszałkiem i automatycznie stworzyć Sojusz Wspólny. Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.