FANDOM


Steampunk City

Miasto Starego Świata w latach dwudziestych na terytorium Wielkiej Brytanii.

Stary Świat (inne określenia: Świat Upadły, Świat Przed, Żywa Powierzchnia, Świat Powierzchni, Przed Zagładą) - określenie na ludzkość przed 20 marca 1950 roku, to jest sprzed Dnia Zagłady, kiedy to miliardy ludzi zginęły w masowej wymianie ognia przy pomocy bronią masowej zagłady, wliczając w to głowice atomowe, biologiczne i chemiczne, a także proste rakiety taktyczne zawierające napalm lub bezzałogowe, latające drony. Tamta ludzkość nie przypomina tej, żyjącej 65 lat po kataklizmie, w tunelach, bunkrach lub gdziekolwiek byle nie na zniszczonej ziemi bez ochrony w postaci czterech ścian i sufitu.

Historia

Era Imperiów

Stary Świat zaczyna się wiele tysięcy lat wstecz, jednakże najważniejsze są wydarzenia ostatnich 50 lat przed wojną. W miarę jak Wielka Gra się rozwijała rosły napięcia. Imperia coraz częściej wywoływały wojnę ze sobą. W potęgę urosły chociażby Niemcy, podbite przez mały niemiecki kraj w 1870 roku o nazwie Prusy i które rzuciły Francję niemalże na kolana. Francuzi nie pozostawali dłużni i dążyli do odzyskania utraconej w wojnie Alzacji i Lotaryngii. W tym celu zawarły szereg traktatów z Imperium Brytyjskim, jaka również rywalizowała z Niemcami, błyskawicznie rosnącymi w siłę. Same Niemcy weszły w sojusz z Austro-Węgrami. Usiłowały też odnowić Sojusz Trzech Cesarzy, jednakże ostatecznie Rosja sprzymierzyła się z Francją i Zjednoczonym Królestwem. To doprowadziło do postawienia Niemiec i Monarchii Habsburskiej między trzema potęgami. Doszło do zimnej wojny, ponieważ Niemcy rościły sobie coraz większe prawa do Afryki i Azji, gdzie znajdowały się francuskie i brytyjskie kolonie. Aby otrzymać wsparcie Niemcy weszły więc w alians z Włochami, którzy mieli kolonie koło Etiopii i w Libii, co odciążyłoby niemieckie Togo, otoczone przez Francuską Afrykę Zachodnią, a także Namibię, Tanzanię i Kenię zagrożoną terytoriami brytyjskimi.

W krótkim czasie powstały dwa bloki polityczno-militarne - angielsko-francusko-rosyjska Ententa oraz niemiecko-austro-węgiersko-włoskie Państwa Centralne, choć wówczas formalnie tak się nie nazywały. Nastąpiło poszerzenie aliansów. Bałkany, gdzie poprzez Serbię interesy miała Rosja, a poprzez Grecję Francja i Wielka Brytania były miejscem sporu z Austro-Węgrami i Włochami. Wszyscy liczyli na rozpad Imperium Osmańskiego. Ten jednak nie nastąpił, a jeszcze dodatkowo w latach 90. XIX wieku Turcja i sąsiadująca z nią Bułgaria, powoli wybijająca się na niepodległość, weszły w konszachty z Niemcami, sojusznikami Habsburgów oraz Włochów, jacy swoje interesy mieli tam dzięki aneksji Bośni i austriackiej Chorwacji oraz Słowenii, dzięki czemu Austro-Węgry miały dostęp do Morza Adriatyckiego. Tymczasem do sojuszu z Niemcami wstąpiła Japonia, a do sojuszu z Wielką Brytanią i Francją - Chiny.

W styczniu 1905 doszło do ważnych wydarzeń. W Imperium Rosyjskim wybuchła rewolucja, jaka przerodziła się w wojnę domową. Wojna rosyjsko-japońska toczona w latach 1904-1905 ogarnęła cały kraj, a ludy ciemiężone, między innymi Finowie, Polacy oraz Gruzini domagali się autonomii lub niepodległości. Po seriach walk między policją i wojskiem kierowanych przez Ochranę, a robotników i chłopów, kierowanych przez partie opozycyjnie nastawione wobec rządu 30 października 1905 roku imperator Mikołaj II Romanow wydał manifest październikowy, a potem zgodnie z manifestem powstała Duma, przeprowadzono do niej wybory oraz wydano konstytucję. Zgodzono się też w paru przypadkach przywrócić autonomię. Czasy te nie były jednak po rewolucji spokojne - napięcia, jakie panowały na Bałkanach i gry wywiadów z tym powiązane sprawiały, że spokój stawał się coraz bardziej niepewny. W 1912 roku było to dobitnie widać gdy wybuchła Pierwsza Wojna Bałkańska, a kilka miesięcy później druga. Już wtedy wiadomym było, że świat zmierzał do nieuchronnej katastrofy.

Era Wojen

20 sierpnia 1914 wybuchła Wielka Wojna Światowa. Toczyła się między powstałymi wcześniej dwiema frakcjami - Ententą z Francją i Wielką Brytanią na czele oraz Państwami Centralnymi, których przywódcami w dużej mierze byli Niemcy i Turcja Osmańska. Konflikt toczył się na wszystkich kontynentach, dotarł nawet do Australii, dominium brytyjskiego, jak również do Alaski, Kamczatki, na piaski Sahary, Wielkie Równiny w Ameryce Północnej czy do dżungli Ameryki Południowej, jednak najważniejsza była Europa, gdzie toczyła się walka między centralami dwóch frakcji, gdzie jedna była w miastach Piotrogród, Paryż i Londyn, zaś druga w Berlinie, Wiedniu i Stambule. Część walk doszła nawet do lodowców Arktyki i Antarktydy, a kolejne wynalazki tylko powiększały obszar wojny i liczbę ofiar.

Mimo to miliardowy świat spotkała eksplozja demograficzna, a wiele wynalazków ocaliło ludziom życie. 11 września 1930 roku frakcje się wykrwawiły tak bardzo, że postanowiły podpisać rozejm, jaki choć nie był pokojem to wielu tak go uznało. W tym czasie Ententa zmieniła się w Ligę Narodów, a prawie że upadłe Państwa Centralne dokonały reorganizacji w Oś Krajów Radziecko-Faszystowskich. 01 września 1939 roku, po licznych lokalnych niepokojach i skokach technologicznych wojna została wznowiona. Adolf Hitler napadł na Polskę, ale sojusznicy zdołali stanąć w jej obronie, jednak zajęcie było nieuniknione. Okupacja tego kraju trwała 2,5 roku. W szale wojny ponownie użyto broni biologicznej i chemicznej, teraz dodatkowo weszły do użytku sterowane komputerowo drony, a w 1947 Oś i Liga zrzuciły na miasta przeciwnika pierwsze bomby jądrowe.

Dzień Zagłady

20 marca 1950 roku Niemcy i cała Oś była bliska klęski. W swym ostatnim kroku Hitler kazał wysłać cały arsenał masowej zagłady, nawet prototypowy, przeciwko swym wrogom. W ślad za Niemcami poszły również kraje sojusznicze. Liga Narodów odpowiedziała tak samo. Żadne miasto nie mogło czuć się bezpiecznie - państwa neutralne zostały anektowane lub założono rząd marionetkowy w nich, żeby kompletnie zmienić dotychczasowe ostoje neutralności w swych wasali i je kompletnie wyeksploatować na potrzeby wojenne. W ruch poszło 400 tysięcy głowic ABC oraz miliony dronów z milionami bomb masowego rażenia. Ponad 75% populacji ludzkiej zginęło tego dnia, który przeszedł w ciągu zaledwie 6 godzin, od 9 rano do 3 po południu. Ocaleli skryli się w kanałach, na stacjach metra, w piwnicach czy jeszcze innych miejscach pod ziemią. Niektóre fortyfikacje wojskowe również zdały egzamin.

Po 65 latach resztki cywilizacji nazwały dawny świat Starym Światem lub Światem Upadłym. Religijne organizacje stwierdziły, że ludzie tamtego świata doprowadzili do jego upadku przez swą pychę i bezbożność. Inni, naukowcy na przykład twierdzili, że wojna jest naturalną selekcją rodzaju ludzkiego, a że Stary Świat był słaby to zginęło tyle osób. Większość osób jednak uważa, że Stary Świat jeszcze wróci, zważywszy na fakt, że kiedyś atmosfera na pewno musi wrócić do normy, a mutanty zginąć.

Różnice

Styl życia

Styl życia Starego Świata nie odbiegał od naszego. Dzięki wynalazkom takim jak Internet i komputery, a także protezy stali na znacznie wyższym poziomie życia niż świat po katastrofie. Ponadto większość nie cierpiała z powodu głodu, jednakże często wśród biedoty brakowało żywności. Kiedy sytuacja robiła się koszmarna rozdawano kartki na żywność, na przykład na początku wojny, co sprawiło, że ludzie jedli wtedy przeciętnie 1000 kcal. 10 lat później jednak sytuacja wyglądała lepiej i przeciętny obywatel spożywał swobodnie 4000 kcal. O ile jednak bogaci żyli sobie w szczelnie odgrodzonych pałacach o tyle biedoty jednak się mnożyło, a ich domy wręcz wołały o pomstę do nieba.

Ze względu na ciągłe wojny większość społeczeństwa była zmilitaryzowana. Ćwiczono ucieczkę do schronów oraz wiele innych rzeczy, jak na przykład gromadzenie zapasów jedzenia, picia oraz lekarstw. Wykształciły się ruchy militarystyczne i totalitarne, ale też demokratyczne i pacyfistyczne. Władze państw często krwawo tłumiły wystąpienia wzywające wszystkie narody do podpisania pokoju. Życie jednak różniło się w każdym kraju. O ile jednak państwa Ententy, a potem Ligi stawiały sobie za cel pokój i demokrację w wielu wypadkach, o tyle Państwa i wkrótce potem Oś były autokratyczne i dążyły do podzielenia świata według siebie. Różnice jednak szybko zniknęły i wkrótce stało się jasne, że różnice ideologiczne zostaną zatarte, a w wojnie liczyć się będzie, kto będzie kontrolował zasoby i stanie się centrum całej ludzkości.

Technologia

Pomimo różnicy dzielącej nas i ten świat o kilka dekad technologia Starego Świata stała na równi z nami, a nawet wyżej. Wynaleziono drony, opatentowano roboty i wcześniej automatyki, istniały rakiety międzykontynentalne. Co więcej szczytem osiągnięć tej cywilizacji były między innymi misje kosmiczne, jak rosyjskie Lebied 1 kiedy to wysłano pierwszego sztucznego satelitę w kosmos i później misja Aist 1 z Aleksiejem Gałłatowem na pokładzie, co było pierwszą załogową misją kosmiczną oraz potem wspólna misja Ligi, Państw i Ruchu po jednym człowieku z każdej frakcji o kryptonimie Luna 22 - misja mająca na celu dotarcie na Księżyca i pobranie próbek stamtąd do analiz.

Również medycyna stała na najwyższym poziomie. Dostępna była od lat 20. penicylina, wprowadzono antybiotyki i probiotyki, a dodatkowo wynaleziono protezy, co pozwoliło uratować życie wielu żołnierzom. W latach 30. i 40. z łatwością można było spotkać osobę ze sztucznymi rękami, okiem, nogami lub nawet kompletnie przebudowanego na pół-człowieka pół-maszynę. Ta technologia przetrwała zagładę dzięki ewakuacji wielu schematów. Wiele osób, które cierpiały przez nadmierne promieniowanie miało przebudowane całe ciała, wskutek czego stawali się kompletnymi cyborgami, co spotkało w 1950 kilka dni po nuklearnym holokauście Morę.

Broń

Technologia Starego Świata pozwalała na produkowanie rozmaitej broni, nie tylko balistycznej. Ze względu na ciągłą wojnę światową broń stała na najwyższym poziomie technologicznym. Dostępne były okręty powietrzne, atomowe łodzie podwodne, laserowe karabiny czy broń atomowa. Niestety przez wojnę broń ABC była dostępna niemal dla wszystkich członków Ligi i Osi. Każdy członek frakcji poza Ruchem Państw Neutralnych posiadał swoją broń masowej zagłady, na przykład Polska rakiety Kaliski, Niemcy Aggregate, USA pociski typu Tomahawk, Brytyjczycy Royal Fist, a Japończycy Fukushu.

Po wojnie większość broni przepadła lub stała się artefaktami, jednakże podziemne fabryki zdołały rozpocząć produkcję innych form broni. Często była to broń balistyczna, ważniejsi jednak zachowali broń zniszczonego świata. Nierzadko jednak odgrzebywano broń masowej zagłady w postaci wirusów, środków chemicznych czy małych głowic jądrowych, aby wykorzystać je przeciwko swym wrogom. Mądrzejsi robili jednak z nich użytek częściej w charakterze nie środków przeciwko ludziom, lecz przeciwko mutantom i szalonym maszynom, jakie w swym zachowaniu zdziczały i stały się śmiertelnie groźne dla ludzi.

Kultura

Kultura Starego Świata była o wiele lepiej rozwinięta w porównaniu do świata po zagładzie. Artyści tworzyli prawdziwe dzieła sztuki w postaci monumentalnych budowli, pięknych posągów, udanych obrazów, a nawet prawdziwe książki. A wszystko to można było tworzyć hurtowo i rozwijać. Mimo wojny sztuka i architektura rozwijała się niewyobrażalnie szybko. Co więcej powstawały liczne dzieła science-fiction i fantasy, na przykład o baśniowych krainach, którym zagrażało niewyobrażalne zło lub o przyszłości, w której ludzie sięgnęli gwiazd i napotkali inne cywilizacje. Pojawiły się jednakże również czarne scenariusze, w których ludzie wyginęli przez wojnę atomową lub co bardziej optymistyczne przetrwali, ale musieli dostosować się do warunków. Pojawiły się też hasła o tak zwanych inwazjach obcych, którzy chcieliby zająć Ziemię na własność.

We współczesnym świecie większość sztuki odgrywana jest teatralnie, jednak w przeszłości liczne występy w telewizji działy się w grafice komputerowej, która teraz jest rarytasem lub jeszcze w postaci aktorów żywych. Obecnie pozostały tylko taśmy i nagrania, nic więcej. W tamtych czasach było to dosyć popularne. Co więcej Świat Powierzchni produkował liczne gry komputerowe i planszowe. W większości przetrwały planszowe, jednak projekty jakie ocaliły część ludzkiej populacji pomyślały również i o tych usługach. Niestety nie wszystkie są dostępne, a kopiowanie danych dla obecnych komputerów jest o wiele bardziej czasochłonne, a gry potrafią osiągać wręcz bajońskie sumy na rynkach rozmaitych frakcji, o komputerach i konsolach nie wspominając.

Ważniejsze frakcje

Firmy

Dzienniki

Państwa

Ententa/Liga Narodów

Państwa Centralne/Oś Krajów Radziecko-Faszystowskich

Ruch Państw Neutralnych

Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.