FANDOM


„Porządek i jedność prowadzą do pokoju.”
―dewiza narodu
08 Devils in the Tower
Flaga Unii
Flaga Unii
Unia
Typ władzy federalna monarchia konstytucyjna
Waluta Rubel Wspólny
Twórca/Twórcy Arcturus Lwowski
Dokument ustanawiający Deklaracja Jedności
Konstytucja Konstytucja Unii
Lider Imperator Arcturus Lwowski
Przywódca/Przywódcy Imperator
Pierwszy Premier
Wybitni członkowie Arcturus Lwowski
Lanedilia Lwowska
Kalasher
Pierwszy lider Arcturus Lwowski
Kwatera główna Stołeczna Enklawa
Naczelny wódz Imperator
Organ ustawodawczy Parlament Unii
Organ sądowniczy Sądy Najwyższe
Organ wykonawczy Imperator, kanclerz
Stolica/główna siedziba Enclave Capital City
Strefa wpływów Bermudia
Język angielski (urzędowo), dialekty lokalne
Religia ateizm
Święta narodowe 20 marca - Święto Powstania
1 maja - Święto Pracy
24 grudnia - Dzień Odkrycia
25 grudnia - Dzień Początku
26 grudnia - Dzień Proklamacji
Hymn Warszawianka 1905
Powiązania członek Państw Nexusa (w unii personalnej)
Data założenia 2015Unia - tajemnicza frakcja Arcturusa Lwowskiego znana też pod nazwą Wielkie Zjednoczone Imperium Niezależnych Sojuszy, która zawijała do Bermudii głównie w celach handlowych. Jest to monarchia konstytucyjna, a więc władza jest tam demokratyczna. Nie są potężni - w ich skład wchodzi zaledwie 15 państw i to stosunkowo słabych. Celem Unii jest ogólne zjednoczenie, a mentalność to mieszanka trzech państw - ZSRR, XIX - wiecznej Wielkiej Brytanii i Imperium Rosyjskim.

Znane jest jedynie miasto położone na wysepce i platformach na Spice Sea, zwane Enclave Capital City. Potocznie mówi się na to Enklawą. Unia zawitała w Lich City i Federacji wiele razy, aczkolwiek nieczęsto, ponieważ są izolacjonistyczni i nie lubią zbytnio nawiązywać znajomości na wyspie, ale są uprzejmi i odważni. Dziennikarze mówią o wręcz orwellowskim klimacie, architekturze socrealistycznej i wiktoriańskiej oraz wyglądzie niczym w grze Dishonored. Wyspa podobno jest wielkości zaledwie hawajskiej Oahu, a wokół niej - różne wysepki, platformy czy też atole.

Unia jest też bastionem i państwem będącym na linii frontu Wojny Bermudiańskiej, walk między Państwami Nexusa, do których należy jako integralna część aliansu, a Przymierzem Bermudiańskim - porozumieniem mającym wygnać z internetu raz na zawsze wszechmonarchę Arcturusa Lwowskiego.

Geografia

Klimat przeważnie wyspiarski, w niektórych regionach są pustynie, stepy, lasy umiarkowane i niekiedy też zaśnieżone góry. Teren jest przeważnie równinny. Unia produkuje olbrzymie ilości żywności oraz oręża, jej kopalnie są bogate w złoto i srebro, znaleźć można też rudy żelaza oraz węgiel kamienny.

Podział administracyjny

Wiadomo, że największym organem administracyjnym jest Państwo, wchodzące w skład Unii. Dalej są Okręgi, w nich Obwody, a na końcu tak zwane Enklawy i Polis - miasta wydzielone. Enklawami są miasta i obwody czyste etnicznie i rasowo. Okręg składa się z maksimum 8 Obwodów. Jednym ze znanych Polis jest Enklawa, zwana z angielskiego Enclave Capital City.

Historia

SDF-poster

Propaganda Miejskiego Frontu Defensywnego (partia Unii) w czasie nexusiańskiej okupacji CreepyTown.

Nieznana jest jej historia, nawet mimo swojego otwartego dla wszystkich archiwum oraz bibliotek. Według informacji i legend zostali wygnani z wyspy, a potem założyli na pobliskich wysepkach na południu swoje państwo. Widać ich powiązania do plemion Norfilów, tych co założyli Hanzę Północną. Podczas Wojny o Pokój na Gai Bermudii odkryto ich, panował konflikt między dwoma rodami szlacheckimi. Lwowski wykorzystał to, skazał na śmierć i konfiskatę majątków oba rody za doprowadzenie do skłócenia mieszkańców Unii, a sam został nie królem tak zwanej Enklawy Jugolenckiej, ale imperatorem nowej Unii, sfederalizowanej monarchii z nową konstytucją. Było to tym samym rozpoczęcie unii personalnej Państw z nią. Gdy wojna się skończyła w sierpniu, to 4 miesiące później wybuchła Wojna Bermudiańska, jednak nie przeszła przez kraj aż do lutego następnego roku, kiedy to porzuciła dotychczasową neutralność i ogłosiła tym samym, że staje po stronie wszechmonarchy. Od tamtej pory Unia była atakowana przez wypady Przymierza, zaś sama stała się jedną z kilku baz wypadowych, obok powstałych Arcyksięstwa Nowego Lizandrysu i Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Polityka

O polityce wiadomo jedynie to, że panuje podział na 7 partii politycznych - 2 lewicowe i 2 prawicowe; reszta jest centralna. Obecnymi liderami parlamentu unijnego są komuniści i monarchiści, co wydaje się wyjątkowo dziwne i niebezpieczne, ponieważ są w koalicji. Wielu mówi, że ten sojusz nie potrwa długo.

Przywódcy Unii

Jedynym znanym przywódcą, jak i pierwszym jest Arcturus Lwowski. Ma on tytułów co nie miara, a jego skrótowa nazwa to Imperator. Unia szanuje go, jako wielkiego monarchę, uczonego, założyciela i wyzwoliciela. Powstał nawet Kult Creepy. Założenia są absurdalne i tworzą oni z najbardziej wpływowych postaci - bogów. Kult ten, tak jak prawdopodobnie w Federacji, jest zwalczany przez doborowych Inkwizytorów. Lidera państwa chroni Gwardia Monarchistyczna, oddział doborowych i oddanych władcy komandosów, dorównujących Specnazowi, KGB, Brytyjskiej Gwardii Królewskiej, czy też Cichociemnym.

Kontakty

Wyjątkowo dobrze ma się z Imperium Nexusa, ale nie tylko. Unia sięga daleko i starała się być frakcją neutralną. Ponieważ Stołeczna Enklawa jest gdzieś na Spice Sea, kontaktuje się z niektórymi z Bermudii. Ma całkiem przyjazne stosunki z Lich City, zawija zresztą okrętem handlowym do portu i sprzedaje swoje rzeczy, tym samym mając dodatkowe źródło dochodu. Sprzedają wszystko - chleb, ser, kiełbasę, wino, a nawet broń. Charakterystyczny jest oręż wręcz wzięty ze światów, takich jak Warhammer 40k, Warhammer Fantasy, czy nawet Metro 2033 i Fallout. Przykładem tego jest karabin plazmowy Mark 1 Ardeny. Nie jest to dziwne, ponieważ charakter wojska jest mocno zbliżony do Enklawy z Fallout 3. Od lutego 2016 roku Unia prowadzi wojnę z Przymierzem.

Struktura państwa

Parlamentem Unii jest Zgromadzenie Zjednoczonych Parlamentów. Ma on władzę ustawodawczą i wykonawczą, podobnie monarcha jakim jest Imperator. Jest to forma monarchii na podobieństwo republik parlamentarno-prezydenckich, gdzie prezydent i parlament mają władzę po równo. Tak jest w Unii, ale zamiast prezydenta jest dziedziczny urząd monarchy. Sądem najwyższym jest tam Imperialny Trybunał Konstytucyjny, który czuwa nad przestrzeganiem konstytucji.

Państwa i sojusze

Niewiele wiadomo, czy istnieją tam jakiekolwiek struktury autonomiczne, choć możliwe że tak. Jak sama nazwa państwa wskazuje, składa się z wielu paktów i państw. Możliwe, że takie grupy rzeczywiście istnieją, a Unia to jedynie nazwa jakiegoś przymierza podobnego do ONZ. Wiadomo jednak że tak jak reszta państw na wyspie tak i oni należą do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Społeczeństwo

Religia

W tym państwie istnieje wiele religii. Zarówno te stare, jak i te nowe tutaj istnieją oraz są niekiedy wspomagane, ale płacą podatki i muszą respektować antyklerykalną politykę państwa. Stare religie to te założone przed Unią, a te nowe - powstałe w dniu założenia i później. Najwięcej osób deklaruje swój ateizm. Spowodowane jest to tym, że czują się poszkodowane przez osoby wierzące lub kościelnych pracowników. Ateiści jawnie rodzą się ze środowisk ludzi, którzy nie chcą być kierowani przez kościół, ani przez innych drogą wiary. Osoby niewierzące nie są często radykalnie nastawieni do wiary. Istnieje też u nich grupa Proteistów - osób, które nie są poddanymi owieczkami kapłanów, ale nie są negującymi istnienia sił nadprzyrodzonych.

Ze starych religii najwięcej jest prawosławnych i muzułmanów szyickich. Spowodowane jest to tym, że przyszło wielu ludzi z dawnego ZSRR (głównie Petersburga, Groznego i Moskwy) i wschodniej Polski. Widać tam też istnienie tak zwanego Prawosławia Syberyjskiego - mieszanki animizmu komiackiego z prawosławiem rosyjskim. Religia ta uważa, że lepiej, gdyby władza była jeszcze silniejsza niż normalnie. Boją się tylko tego, że władza z powodu deklarowania marksistowskiego komunizmu może być źle nastawiona do religijnych ludzi.

Spośród protestantów, trzecich w liczebności, są wyznawcy Kościoła Ewangelicki Rytu Angielskiego (anglikanie skrótowo). Przybyli z USA i dawnych terytoriów Imperium Brytyjskiego. Katedra Anglikańska w Stołecznej Enklawie jest jedną z najpiękniejszych. Potem są hugenoci (kalwińscy imigranci z Paryża) i Luteranie (przybyli z Bawarii, Pomorza Gdańskiego, San Francisco i Zurychu).

Czwartymi są, razem na jednym miejscu Katolicy Rzymscy, Muzułmanie Sunniccy i Żydzi. Spowodowane jest to przybywaniem imigrantów z Syrii, Polski oraz paru biedaków z Izraela, dotkniętych licznymi represjami w swoich stronach rodzinnych. Najwięcej przybyło z Kalifornii, Nowego Jorku oraz Londynu.

Więcej jest wyznawców nowych religii. Najwięcej jest Jediistów, czy wyznawców Eklezji. Te kulty są popierane przez władze, z racji tego, że Kanclerz jest jednym z kapłanów Imperialnego Kultu, a sam Imperator wierzy w Moc i bóstwa Mocy oraz Czempionów Mocy. Eklezja i Jediizm są bliskie bycia religiami państwowymi, ale Konstytucja nakazuje antyklerykalną politykę państwową.

Tępiony jest kult Chaosu, Sithów, Wiary w Boskość Ludzi Realnych, czy nawet Dżihad. Żaden mroczny kult nie może być praktykowany, jeśli jest zagrożeniem dla państwa. Wyznawców Chaosu spotyka śmierć, Sithowie są umieszczani w specjalnych obozach pracy, a Wiara w Boskość Postaci z Bermudii - aresztowani i wydani władzom Lich City, Federacji i innym rządom na archipelagu w charakterze niewolników. Osobom mrocznych, nielegalnych kultów zostaje wykasowana pamięć, wolna wola oraz wiedza za pomocą Psychomodyfikatora - urządzenia eksperymentalnego, zdolnego pojedynczej osobie lub grupie zmienić przeszłość, poprzez zmianę w jarzynkę, albo bezwolne narzędzie, które wykona wszystko, co pan mu każe. Czasem zaszczyt ten może spotkać nawet wysoko postawionych ludzi i nie-ludzi, jeśli potajemnie są wyznawcami takich religii. W Konstytucji nawet sam Kanclerz i Imperator mogą być ukarani tym, jeśli tak zdecyduje Imperialny Zjednoczony Sąd Najwyższy.

Język

Językiem jest bermudzki, ale urzędowym - angielski. Unia uczy języka w formie brytyjskiej, niejednokrotnie zmuszając mieszkańców do porzucenia tradycyjnej mowy na rzecz nowego dla nich języka, przybyłego z najbardziej rozwiniętego regionu Ziemi Krajowej - Europy. Prócz tego można znaleźć tam też kazachski, rosyjski, chiński, Hominum (urzędowy, syntetyczny dialekt powstały w Federacji Welffowskiej), a nawet afrykanerski.

Kultura

Wiadomo, że kultura jest takim połączeniem wiktorianizmu oraz socrealizmu. Panuje tam dużo zachowań epoki romantyzmu, pozytywizmu i modernistycznej. Szlachta żyje w luksusach i się bogaci, często chodzą w czerni i bieli, kobiety noszą futrzaną odzież lub suknie, mężczyźni - garnitury lub fraki. W miastach i na wsiach jest podobnie jak w innych państwach - różne podziały. Istnieją też luźne kasty. Jednak zgodnie z doktrynami brytyjską i radziecką w tym państwie Imperator, jako lider państwa i wielki przywódca jest bezklasowy. Realizowany jest w państwie program społeczeństwa bezklasowego.

Gospodarka

Jeśli propagandowe slogany są prawdziwe w Unii są wysoce urodzajne gleby i wydajne gospodarstwa rolne oraz pastwiska, istnieją potężne fabryki i ośrodki przemysłowe oraz świadczone są usługi niemożliwe do zrealizowania w innych terytoriach. Prawdopodobnie jednak jest inaczej, a poziom gospodarczy i społeczny przypomina Związek Radziecki. Bez względu na to, co się powie, produkty są tam bardzo dobrej jakości, a podczas handlu z Federacją, czy Lich City, a nawet innymi miejscami i kupcami nieraz oferowano duże sumy. Laserowe muszkiety kosztują paręset tysięcy dolarów, zaś ząbkowane miecze oficerskie - jakiś tysiąc.

W Unii obowiązuje osobna waluta, zwana Rublem Wspólnym. Prawdopodobnie nazwa przyszła wraz z rosyjskimi imigrantami, albo z Arcturusem Lwowskim. Panują nominały metalowe 1, 2, 5; kopiejki 1, 2, 5, 10, 20, 50 oraz banknoty o wartości 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000. Na wizerunku banknotów 100-rublowych jest wizerunek imperatora obecnie panującego. Na reszcie są wielcy ludzie państwa.

Siły zbrojne

Set Def Propaganda 2 IW

Propaganda Armii Unii na ziemiach Bermudii przez nią zajętych

Armia Unii przedstawia wysokie wymagania i jest niezwykle podobna do US Army, czy Czerwonej Armii. Siły zbrojne mają w Kraju jeden cel - ochronę przedstawicieli związku. Nie wiadomo ile liczy to państwo, ale przypuszcza się, że propaganda może mówić prawdę o niezliczonej i świetnie zorganizowanej grupie bojowej. Jak wiadomo poszczególne grupy są integralną częścią armii.

United Imperial Army

United Imperial Army, czyli też Zjednoczona Armia Imperialna to lądowe siły zbrojne Armii Unii. UIA składa się z odzianych w potężne pancerze wspomagane żołnierzy, futurystycznych czołgów, okrętów lądowych oraz potężnych BWP-ów. Oddziały lądowe są przede wszystkim skoncentrowane na swobodnym szyku w walce miejskiej i zwartym na terenie otwartym. Przede wszystkim stawia na ilość, technologię i mobilność. Wadą UIA jest często zajmowanie pozycji przy jednoczesnym braku zabezpieczenia przed partyzantami linii zaopatrzeniowych.

United Imperial Sea Navy

Duma i chluba Unii. UISN jest przede wszystkim armią o pseudo-rosyjskich, futurystycznych okrętach, podstawą jest flota podwodna, która składa się z lotniskowców z działem atomowym czy nawet memowe okręty podwodne. Marynarka zaminowała wodne granice Unii tak, że jedyna droga do tego wyspiarskiego kraju prowadzi przez wschodnią "cieśninę" na Spice Sea, przez którą przechodzą pod ochroną okręty z Templaraburga czy też Vice Island Town.

United Imperial Air Force

Jedna z najbardziej zaawansowanych w całym Trójkącie Bermudzkim. Pola ustępuje jedynie flocie powietrznej Federacji. Eskadry te brały udział między innymi w gaszeniu buntu w Lich City, bombardowaniu miast Przymierza czy nawet w bitwie o Zeleagrad. UIAF posiada pojazdy od odrzutowych myśliwców aż po słynne, budzące grozę Zeppelinfausty.

United Imperial Space Navy

Najsłabiej rozwinięta grupa. Bazuje na fanonach Mass Effect, Warhammera 40k i Star Wars, które są położone na Płaskowyżu Nexus. UISpaceN jest włączona w ramach Traktatu Waszyngtońskiego, ratyfikowanego w 1967, tak jak flota gwiezdna Federacji i innych krajów na Ziemi Krajowej do Floty Obrony Planetarnej, pod dowództwem Sztabu Głównego Armii Narodów Zjednoczonych.

Święta narodowe

Jest to państwo laickie, a więc nie obchodzi się świąt kościelnych, ani żadnych innych religijnych, ale zrobiono podstawkę. Wiele ze świąt zrobiono pod święta chrześcijańskie, żydowskie i muzułmańskie.

06 stycznia wypada Trzech Króli, lecz w Unii jest to Święto Ostatecznej Kolonizacji, czyli powstania Enklawy. Wtedy też w stolicy Unii wszędzie wywieszone są flagi, godła i symbole miasta.

20 marca, jest Święto Powstania, bo wtedy powstała Unia, jako grupa. Następne dni to: Święto Ujawnienia, czyli gdy Unia się ujawniła; Dzień Wojska, kiedy powstała Marynarka i Wojska Lądowe; Wielki Dzień, moment, w którym powstały parlament, urząd monarchy i konstytucja oraz Wielkie Narodziny, czyli urodziny Arcturusa Lwowskiego, założyciela Unii. Okres ten jest znany, jako Pięć Dni Jedności i Niepodległości.

03 kwietnia jest Aszura, czyli muzułmańska Wielkanoc. Wtedy też jest Święto Odpustu, gdy zniesione zostają wszelkie podatki w państwie, a obywatele płacą połowę kosztów produktu, np. telewizor za 1000 rubli kupują za 500 rubli. Żywność, napoje i używki, poza narkotykami, są całkowicie darmowe i rozdawane. 

01 maja to Święto Pracy i jest ono też tutaj. W tym dniu praca wszystkich zakładów i sklepów zostaje zawieszona. Nic oprócz służb porządkowych nie pracuje.

01 czerwca wypada Dzień Dziecka i Sportu. Wtedy też zakończony zostaje rok szkolny, a na stadionach grają wszystkie drużyny futbolowe. Obywatele muszą cały dzień oglądać mecze.

01 września rozpoczyna się rok szkolny. Również wtedy odbywa się kolejne wysłanie misji handlowo - dyplomatycznych do Kraju i pożegnanie, żeby bezpiecznie przepłynęli przez morze.

01 listopada zamiast Wszystkich Świętych obchodzi się Święto Wszystkich Religii. Podczas tego święta, jest sytuacja jak z amerykańskim Halloween i rosyjskimi oraz polskimi Dziadami - dzieci przebrane i chcące cukierki oraz wspólna modlitwa religii na terenie Unii w świątyniach za obecnego monarchę i za żyjących.

24 grudnia jest Wigilia Bożego Narodzenia, a 25 i 26 - Boże Narodzenie. W Unii święto to zostało zastąpione Dniem Odkrycia. W Wigilię odkryto tereny Enklawy, 25 jest Dzień Początku, czyli powstania pierwszych osiedli stolicy, a 26 to Dzień Proklamacji - założenia Unii. Dniem wolnym od pracy i kończącym kalendarz jest sobota, czyli żydowski sabat. O reszcie nic niestety nie wiadomo. Szablon:Języki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.