FANDOM


RUSE ConceptArt 1

Możliwa siedziba Wielkiej Tajnej Rady Nexusa gdzieś w jakimś Nexusie.

Wielka Tajna Rada Nexusa to wewnętrzny, nieoficjalny krąg władzy w Imperium Nexusa rezydująca w Nexus Centrum. Oficjalnie władzę dzierży monarcha oraz Parlamentum, lecz de facto wszelka władza spoczywa w ich rękach. O istnieniu Rady wiedzą jednak wszyscy członkowie rządu imperialnego, najważniejsze osoby w państwie oraz sam monarcha. Oficjalnie to miejska legenda, lecz tak naprawdę stanowią znaczącą siłę w Imperium. O istnieniu Rady wiedzą tylko osoby z nią związane. Każde inne osoby myślą że władzą jest ta oficjalna strona, czyli Trybunarium, Parlamentum i Wielkie Prezydium wraz z Dworem Monarszym.

Historia

Założenie Wielkiej Tajnej Rady Nexusa miało miejsce w początkach Imperium, w trakcie Epoki Zjednoczenia - serii wojen w Pierwszych Siedmiu, czyli pierwszych wszechświatach nie licząc wszechświata Nexusa Centrum w postaci Pustki. To właśnie tutaj Lwowski prowadził swoje pierwsze podboje przekształcając ogarnięty licznymi wojnami wszechświat w oświecony, bez wojen, kryzysów czy strachu. Doskonale wiedział, że oficjalna władza może być tylko cieniem prawdziwej, tej która będzie chronić państwo - tajnej rady najpotężniejszych osób w supermocarstwie.

Przez tysiąclecia to Tajna Rada, nie zaś Parlamentum i ukonstytuowany porządek państwa sprawował władzę nad Imperium. Kontrolowała ona każdy sektor mocarstwa - wojska, służby porządkowe, korporacje, wywiad, religie oraz magów. Nie było takiego miejsca, gdzie w ogóle istniałyby jakieś organizacje nie kontrolowane bezpośrednio czy też pośrednio przez Wielką Tajną Radę Nexusa. Jej działanie nie zmienia się od początków istnienia - na jej czele stoi monarcha, a jej członkowie należą do innych Tajnych Rad, zwanych również Agendami. Ich członkowie nie mogą nikomu powiedzieć o tym co robią lub że takie organizacje istnieją. Ponieważ Agendy są mniejszymi radami to Wielka Tajna Rada nadzoruje działania wszystkich. Jedynie kilku członków jednej Tajnej Rady naraz może wiedzieć o istnieniu Wielkiej, rządzącej całym państwem.

Agendy

Agendy, zwane również Tajnymi Radami, to mniejsze wersje Wielkiej Tajnej Rady. Każda z nich nadzoruje inny aspekt Imperium Nexusa, a wszystkie podlegają tej najważniejszej. Nikt praktycznie nie wie poza wybranymi mieszkańcami państwa o ich istnieniu, jednakże zdarzają się wyjątki jak Przemek, Kharlez czy Strange.

Lista Agend

 • Grupa Alfa - Tajna Rada zajmująca się polityką. Na jej czele zawsze stoi Arcykanclerz. Zajmuje się nadzorem spraw politycznych oraz lokalnych czy imperialnych zarządów i urzędów. Ich zadaniem jest eliminacja z życia publicznego wszystkich zagrażających Imperium czy monarsze polityków.
 • Komitet Bezpieczeństwa - odpowiadają za nadzór oddziałów Ochrany oraz służb specjalnych, lecz także za inwigilację i niejako nadzór wszystkich sąsiadujących z Imperium Nexusa potęg, w przypadku Trójkąta Bermudzkiego chodzi o Federację czy Cesarstwo Świtu. Dodatkowo nadzorują wszystkie organizacje paramilitarne i polityczne, jak na przykład partie w Parlamentum.
 • Loża - Tajna Rada której zadaniem jest załatwianie spraw wewnętrznych, kontroluje policję, straż pożarną i inne tego typu jednostki. Nie nadzoruje jednak Ochrany, która podlega innej Agendzie. Zadaniem Loży jest nadzorowanie działalności wszystkich Nexusów oraz podlegających mu organizacji i państw.
 • Kapituła - nadzoruje wszelakich magów i oddziały przeznaczone do walki z nimi. Ich zadaniem jest dosłownie nadzór nad czarami w Imperium Nexusa. Kapituła to wyspecjalizowane osoby, które często są technomantami.
 • Generalissimussia - Agenda odpowiedzialna za nadzór nad Armią Imperialną oraz Zakonami. Ich zadaniem jest przede wszystkim kontrolowanie dostaw zaopatrzenia dla wojsk, kierowanie wojnami i krucjatami oraz planowanie bitew.
 • Korporacja Handlowa - odpowiadają za nieoficjalny nadzór nad wszystkimi korporacjami, gildiami i stowarzyszeniami handlowymi. Chociaż w Imperium Nexusa panuje w większości gospodarka mieszana (wolnorynkowa z elementami centralnie planowanej) należy zaznaczyć, że władze nie mogą sobie pozwolić na pozostawienie ich bez nadzoru. Ta Tajna Rada odpowiada za kontrolę nad wszelkimi pieniędzmi wydawanymi przez obywateli i zdobywanymi przez banki i firmy.
 • Zakon Synodów - najmniejsza, ale i bardzo ciekawa Tajna Rada. Nadzorują oni wszelkie wierzenia na terytoriach oświeconych. Pod ich władzą znajdują się niemal wszystkie wierzenia jakie przyszły do Trójkąta Bermudzkiego - Kult Maszyny, prawosławie, ateizm, Wiara Nexusiańska, Kościół Simowy i wiele innych instytucji.
 • Dwór Monarszy - kontrolowana osobiście przez monarchę Imperium Agenda, której głównym celem istnienia jest nadzór nad otoczeniem władcy oraz urzędów, zarówno monarchy, jak i doradców, jak się nazywa pałacowych ministrów. W zasadzie jest on najstarszą i najsilniejszą Tajną Radą, a także tą główną, kontrolującą Wielką Tajną Radę Nexusa, ponieważ to właśnie Arcturus Lwowski jest najsilniejszym przywódcą.
 • Jednostka - ich zadaniem jest nadzór nad Konwergencją Technologiczną oraz używanymi w Imperium SI. Są oni radą nadzorczą złożoną z inżynierów, profesorów, doktorów i magistrów. Choć ich głos jest bardzo ważny w państwie, a przez to i w samej Wielkiej Tajnej Radzie Nexusa zasadniczo trzymają się na uboczu wielkiej polityki, skupiając się na technologicznym rozwoju Imperium, tak jak Kapituła na arkanistycznym.

Znani członkowie

Ciekawostki

 • Rola Wielkiej Tajnej Rady Nexusa najwyraźniej jest aluzją do roli CIA i KGB w supermocarstwach Zimnej Wojny. Według wyznawców teorii spiskowych CIA pozbywało się zbyt radykalnych, ale też zbyt łagodnych polityków Kongresu Stanów Zjednoczonych, a nawet prezydentów, natomiast KGB pozbywało się niewygodnych sekretarzy generalnych i członków KPZR i innych partii na terenie ZSRR. Jako uzasadnienie podają zabicie Kennedy’ego oraz odsunięcie Chruszczowa od władzy.
 • CreepyTown domyśla się że istnieje jedna Tajna Rada, lecz nazywa ją Radą Cieni. Przypuszcza nawet, że monarcha nią kieruje, a jeśli nie on to robi to Arcykanclerz.
 • Rada nie posiada oficjalnego symbolu, ale zestaw znaków tworzących kod. Częstym symbolem jest zielony romb wpisany w czerwone słońce na czarnym tle, widziany również na fladze Imperium Nexusa.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.