FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.

Disambig-icon.png This word was used more than in one article.
  • Centrum (frakcja) (Fallen Times) - frakcja w powojennych tunelach Warszawy, najsilniejsza ze wszystkich. Zajmuje tereny pod Starym i Nowym Miastem. Dysponuje najbardziej zaawansowaną armią oraz najlepiej uzbrojoną. Żyje się tam niemalże tak, jak przed nuklearną apokalipsą.
  • Centrum (warszawskie metro) (Fallen Times) - stacja warszawskiego metra, opanowana przez tak zwanych Centrystów zajmujących również połączenia z Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna na wschód, do zawalonego końca tunelu średnicowego. Stanowiła centralny węzeł pierwszej linii metra, spotykały się tam też piąta (na lotnisko) i siódma (połączenie z Ostrobramska).