FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
„We receving. That is... confirmed reports, I repeat - confirmed reports about nuclear attacks at Lille and Kursk, biological at Stockholm... oh my God!”
―News at the television at the beginning od Doomsday at 08:00 a.m. by Central European Time.[src]
Atak nuklearny na Monachium

One of the city destruction during the Doomsday.

The term Doomsday means the day 20th March 1950, when a Great World War ended and the doom upon all the world of that time becomes a fact.  From 5 billions of men only 10 millions survived this disaster, hiding in the shelters, sewers, subway stations and tunnels, bunkers or cellars created thanks by international project known as "Salvation of Mankind". A few people survived next 5 years, barely 5 millions of lucky men and women, able to survive new, toxic, dangerous and unable for living at the surface for humanity Earth, dramatically changed by mistakes of their fathers and mothers. At 1970 only 4,5 millions survived. However then started a rebuilding of communication between cities and in that way in the year 2015 world are inhabited by 5 millions of humans, scattered over all of the devastated world, in the underground.

Process

It happened on Monday, 20th March, in the year 1950, at 08:00 AM CET and at 07:00 AM by London time. In the Moscow there was 10:00 a.m. and in the eastern USA cities 02:00 a.m. Germans launched in that moment all of their missles with weapons of mass destruction, ballistic missles and also unmanned aerial vehicles with similar weaponry. Hitler ordered in act of crazy fired them, because near Berlin were polish and russian forces, ready for enter to city and end Great World War. In that way doom started. First cities, where attack by weapons of mass destruction happened were french Lille and russian Kursk. They were under attack of nuclear weapons. Soon swedish capital city, conquered by League of Nations suffered biological attack. A few moments later there were more attacks, other members of Axis of Fascist-Soviet Countries joined and soon members of League reacted to this in the same way. Everything happened during one quarter of hour. Soon after during the 4 hours attacks started all around the world and at one day to 1:00 PM CET (12:00 AM LT) nearly all human civilization died from weapons of mass destructions. Bilions of people died by nuclear fire, viruses or deadly gases and liquids.

At that time at the planet - in the cities and other settlements - chaos started. Panic ruled around the world and anarchy was nothing special at that moment. Factories stopped, road traffic were at every highways and smaller roads, people ran wherever they could in order to hide before nuclear doom, not only to the shelters but also to the subway stations, cellars or city canals. Many people didn't make it, because a few minutes before the impacts shelters were closed and other people which hide to the cellars, subway stations or canals also closed entrances to those places. Televisions, net, telephones and radio gone in a few minutes. A fall of humanity became a fact. Some days later military forces came to the surface and rescued as many people from hideout as they can. During Doomsday through the eyes of cameras situations was monitored. The destruction of the world became a result of many suicide acts.

Results

From 5 bilions of humans only 10 milions left around the world, hiding around the world under the surface. Humanity started to life in the underground, machines which previously helped people at the surface started to become savage and mad, plants and animals terribly mutated, transformed and finally took the entire surface of the planet. Saved people found in many places walls with souvenirs and photos, creating first of Memory Walls.

Cities which saved

League of Nations

Axis of Fascist-Soviet Countries

Neutral States Movement (dissolved by both factions)

Trivia


Skutki

Powierzchnia planety stała się zatruta i kompletnie zabójcza przez promieniowanie, a państwa się rozpadły. W ostatnim kontakcie ze sobą przywódcy państw podpisali rozwiązanie frakcji oraz porozumienia pokojowe drogą elektroniczną. Wielu wchłonęło pełną dawkę promieniowania, zatruło się chemicznie czy zachorowało na nowe czy dobrze znane wcześniej choroby.

Ważniejszym było jednak upadek administracji państwowej oraz komunikacji. Dopiero po 30 latach nastąpiła komunikacja elektroniczna między ocalałymi z innych miast, a na początku XXI wieku udało się wypracować lądowe połączenia komunikacyjne przez stare autostrady i tory. Niektóre jednak zarosły zmutowanymi dżunglami, wskutek czego stały się niebezpieczne i niemożliwe do eksploracji. Dlatego wypracowano nowe sposoby przemieszczania się, omijając lub siłą przeprawiając się przez nowy, niebezpieczny świat. Na dodatek na powierzchni na okres 3 dni zapanowała nuklearna epoka lodowcowa. Najbardziej zimno było gdy średnia spadła do -100 stopni Celsjusza. Przez resztę zlodowacenia utrzymywała się temperatura -20 stopni. Następnie niespodziewanie przez 2 dni temperatura podniosła się do 50 stopni Celsjusza, by potem Słońce całkowicie zanikło na ponad 10 lat. Światło teraz określały monotonne, zbite w jedność chmury popiołu, ołowiu, pary, dymu i wielu innych lotnych związków.

Miasta ocalałe

Liga Narodów

Oś Krajów Radziecko-Faszystowskich

Ruch Państw Neutralnych (rozwiązany przez oba bloki)

Ciekawostki

  • Każdego roku 20 marca każda frakcja u siebie na chwilę zatrzymuje całe swoje życie, by uczcić umarłych minutą ciszy, a przy ścianach pamięci płoną dziesiątki zniczy czy latarek.
  • Według rozmaitych haseł Hitler za to co zrobił popadł w izolację, a następnie zastrzelili go i spalili jego zwłoki jego współpracownicy. Inni z kolei sądzą, że wygnano go na powierzchnię, by zginął za to, co uczynił.