FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Ententa - frakcja przeciwna Państwom Centralnym. Byli za utrzymaniem ładu nieznacznie zmienionego nawet wiek po Kongresie Wiedeńskim. Frakcja została w 1928 roku przemianowana na Ligę Narodów. Ententa oscylowała głównie wokół orientacji antyniemieckiej, z racji narodzin wśród nich tendencji imperialistycznych oraz potrzeby zyskania kolejnych kolonii, a wśród Austro-Węgier - kolejnych ziem. Imperium Osmańskie stało się państwem dziś uważanym z prenazistowskie, mordując Asyryjczyków, Ormian, ludy arabskie, Persów, Kurdów, Gruzinów, Greków, Azerów oraz Ormian, uważając że należy zabić każdy niemuzułmański lub nieturecki naród.

Członkowie