FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Template:BrońKarabin snajperski Bielskiego wzór 43 to polski karabin snajperski skonstruowany przez Ignacego Bielskiego w zakładach zbrojeniowych w Radomiu. Jego prototyp powstał w 1941, ale ze względu na okupację powstawał w fabrykach Polskiego Państwa Podziemnego. Ostatecznie zakończony po wyzwoleniu przez siły polsko-rosyjskie miasta po kwartale doczekał się wprowadzenia do polskiej armii.

Historia

Gdy wybuchła wojna rząd podzielił się na dwie frakcje - monarchistyczną co uciekła do Piotrogrodu oraz republikańską, co uciekła do Paryża, a po upadku Francji przeniosła się do Londynu. Armia niemiecka uderzyła z trzech kierunków i później rozpoczęła marsz na Wilno. W obliczu tego Polska znalazła się pod okupacją, a potem Londyn stworzył Polskie Państwo Podziemne. W ciągu kilku tygodni do akcji dołączyli rojaliści dzięki którym założono genialnie rozbudowaną siatkę podziemnych fabryk, parków maszynowych, szpitali i szkół. Gdy w 1940 roku Rosjanie zdołali ruszyć z pomocą zostali wypchnięci przez państwa Osi po początkowych sukcesach, jakimi było wyzwolenie Lwowa, Brześcia i Wilna.

Wyzwolenie jednak przyszło, kiedy w 1943 roku alianci zdołali wyzwolić Polskę, ale stanęli na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Niemcy zdołali podejść do Warszawy jeszcze raz pięć lat później, ale po tym wycofali się na dobre za wyżej wspomniane rzeki. Karabin ten był jednym z elementów tego sukcesu. Dzięki zmniejszonemu odrzutowi oraz cyfrowemu celownikowi można było strzelać nawet w gęstej mgle. Jedną z bitew gdzie użyto go na masową skalę były starcia o Gdańsk, w czasie którego był najlepiej dostępnym polskim karabinem snajperskim. Obecnie jego egzemplarze, ze względu na ilość wyprodukowanych sztuk w czasie Wielkiej Wojny Światowej jest podstawową bronią stalkerów będących strzelcami wyborowymi.

Znani użytkownicy