FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Liga Narodów - frakcja jaka powstała w roku 1928 na miejscu Ententy. Jej hasłami stały się idee wolności, równości i braterstwa, a celem - demokratyzacja i zniszczenie nazizmu oraz Osi. Liga miała lepszy sprzęt i więcej członków, ale sojusznicy Niemiec byli lepiej przeszkoleni w taktyce i strategii, a ponadto posiadali zaawansowane technologie, nad którymi Liga dopiero co badała. 20 marca 1950 rozpadła się w związku z atomowo-biologiczno-chemicznym holokaustem.

Członkowie

 • Polska (1928)
 • Imperium Rosyjskie (1928, w latach 1932-1939 przerwa i potajemne przechodzenie przez rząd Józefa Stalina na stronę Osi)
 • Imperium Brytyjskie (1928)
 • Francja (1928)
 • Włochy (wystąpienie i neutralność w 1930, przejście do Osi w 1934 roku, w 1943 powrót do Ligi)
 • Stany Zjednoczone (1928, przerwa związana z Drugą Wojną Secesyjną)
 • Chiny (1928, wojna domowa skutkuje podziałem na pro-niemieckich maoistów i pro-amerykańskich nacjonalistów, w 1932 roku maoiści i nacjonaliści zmieniają strony w 1949 roku maoiści przejmują władzę)
 • Brazylia (1928)
 • Etiopia (1928)
 • Holandia (1928)
 • Gruzja (1928, sfałszowane referendum w 1930 skutkuje włączeniem do 1940 roku, kolaboranci zdradzili sojusz w 1943, kwartał później wraca do Ligi)
 • Królestwo Serbii (1928, część Federacji Jugosłowiańskiej od 1933)
 • Federacja Jugosłowiańska (1933, razem z krajami powstałymi z rozpadu Austro-Węgier na Bałkanach oraz Czarnogórą)
 • Belgia (1915 z przymusu, pół roku później dobrowolnie)
 • Grecja (1920)
 • Rumunia (1916, w 1938 zdradza Ligę, w 1944 wraca do niej)
 • Finlandia (1914 jako członek Rosji, 1917 jako niepodległe państwo)
 • Indie (1928 jako członek Imperium Brytyjskiego, w 1947 na skutek zmian w państwie jako niepodległy byt)