FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Rada Emisaryjna Imperium Nexusa to organ administracyjny, będący zgromadzeniem najważniejszych i najbardziej wpływowych ludzi. Pełni rolę namiestników całego wymiaru, jej zadaniem jest dbanie o dominia, kantony i inne terytoria, jak również satelickie państewka i zależne od nich polis, aby zawsze były zrzeszone z supermocarstwem międzywymiarowym i aby zawsze, bez żadnej obawy dla Imperium Nexusa, dostarczały dziesięcinę dla wielkiego brata w postaci zbóż, jedzenia, napojów, minerałów oraz zasobów ludzkich. Najwięcej tego ostatniego, ponieważ w Imperium mieszkańcy i obywatele to główny zasób, dzięki któremu działa cała potęga stworzona przez Arcturusa Lwowskiego i jego druhów.

Charakterystyka

Rada Emisaryjna pełni funkcję naczelnego organu administracyjnego z ramienia Imperium Nexusa nad całym wymiarem. Ma oczywiście do pomocy wiele lokalnych zarządów, dzięki czemu ich władza pośrednio rozciąga się na wszystkie tereny wszechświata, jakie zostały zajęte przez wielkie, budzące postrach Imperium, wciąż nienasycone kolejnymi terytoriami. Z każdym wymiarem rośnie ryzyko, że ten spróbuje się usamodzielnić lub też pogrąży się w wojnie domowej, dlatego powołana zostaje Rada Emisaryjna, która ma we wszystkich kręgach uszy, oczy i usta. Jaka będzie ich wola taki jest rozkaz innych. W zamian za to gwarantują nie tylko życie, ale i pozycje. W przypadku rebelii najpierw zmieniają osobistość w kompletne zero, jakie nic nie ma do powiedzenia, zmienia się w pijaczka, a potem słuch o nim przepada, będąc w rzeczywistości zaciągniętym do pracy w charakterze serwitora, cyborga wojennego lub członka Kolektywu Umysłowego, stając się częścią świadomości zbiorowej, jaką dzielą ze sobą obywatele Imperium.

Członkami Rady nie muszą zostawać obywatele, choć często to właśnie oni obsadzają stołki przy okrągłym stole. Na najważniejszym krześle zasiada Alfemisariusz, będący głównym Emisariuszem. W wymiarze wyspy Kraj Rada odpowiada za postępującą inwazję na ziemie wrogów Imperium, kieruje działaniami Armii Imperialnej oraz LKP, czyli milicje mieszkańców wymiaru pomagających w walce z Federacją i Legionem. Na terenach podbitych z kolei pilnują porządku Lex Nexus oraz Pax Nexus, czuwają nad sprowadzaniem wszystkiego do Nexus Bermudii i przewożenia tego do innych wymiarów oraz Nexusa Centrum, stolicy potęgi. Indoktrynuje również swoich mieszkańców i obywateli imperialną kulturą, edukacją oraz marginalizacją wierzeń, jak również nadzoruje magię, gospodarkę, wymianę informacji, bezpieczeństwo publiczne w postaci służb porządkowych i Ochrany czy chociażby sprawami administracyjnymi, obywateli i akademii w zarządzanym przez siebie wymiarze.

Ważniejsze Rady Emisaryjne

 • Rada wymiaru Terra-250 (wyspa Kraj)
 • Rada wymiaru Nexus
 • Rada wymiaru Ibris Alfa
 • Rada wymiaru Warhammer
 • Rada wymiaru Shock Primaris

Członkowie Rady Wymiaru Wyspy Kraj

 • adm. Taurys Technet, wojska imperialne
 • gen. Martesja Olgastaja, milicja
 • Karina Avadi, edukacja imperialna
 • Castia von Bauberitz, sprawy cywilne
 • dr. Mortimer Avirus, sprawy akademickie
 • Loki Krueger, administracja imperialna, lider Rady Emisaryjnej
 • Kalasher, administracja regionalna
 • Franz Dumitrescu, gospodarka regionalna
 • Ding Kai Cheng, informacja i kultura
 • Iri Chateris, sprawy magiczne
 • Karl von Heger, bezpieczeństwo publiczne

Ciekawostki

 • Rada Emisaryjna wymiaru wyspy Kraj jest pierwszą i jak do tej pory jedyną taką radą, gdzie władzę nad wszystkimi ma osoba nie z Imperium, a z rodzimego wszechświata.
 • Według wielu haseł Cesarstwa Świtu Rada ma pełną kontrolę nad Ochraną w tym wszechświecie, wiedząc jednocześnie o wszystkich swych obywatelach, mieszkańcach oraz wrogach.
 • Prawdopodobnie powstanie Rady Emisaryjnej rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem podboju wszechświata. W wielu przypadkach doszło do nich w zaledwie kilka godzin. Wymiar wyspy Kraj uniemożliwia tradycyjny atak ze wszystkich stron, wskutek czego zmuszeni są atakować poprzez tradycyjne, staromodne ich zdaniem metody.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.