FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Rząd Nexusiański - potoczna nazwa każdej wielkiej wspólnoty w Nexusie, za pierwszą taką instytucję uważa się Wspólnotę Gwiezdną. Rząd ten sprawuje władzę w formie unii narodów, z których każdy jest suwerenny, a istnienie w niej ma zagwarantować bratnią pomoc w razie jakiegoś większego wroga. Choć mimo istnienia realnego rządu i jakiejś władzy, wspólnota niejednokrotnie rozpadała się przez brak władzy scentralizowanej lub liczne wojny domowe. Nawet autokratyczne nie mogły stworzyć realnej władzy silnej ręki. Stolicą niemal każdego była Stolica Nexusa, główny układ Galaktyki Pierworodnej, stanowiącej centrum całego Nexusa.

Rząd Nexusiański powstał, kiedy coraz bardziej Chaos dawał się we znaki Nexusowi. Powstał dzięki Lidze Lasian, potężnej wojowniczce i charyzmatycznej kobiecie, znakomicie wykształconej osobie oraz dyplomatce, która potrafiła zjednoczyć nawet całe galaktyki przeciwko Chaosowi. Dzięki niej wygnano Chaos daleko na gwiezdną północ. Rząd Nexusiański przez następne lata zbierał rozmaite grupy na wojnę z Sercem Piekieł, podczas gdy reszta Nexusa zajmowała się swoimi sprawami. To właśnie dzięki nim wygnano ze wszystkich planet ów grupę, której jedynym celem w życiu jest walka i splugawienie.

Rządy w kolejności historycznej

  • Wspólnota Gwiezdna - istniejąca od M11 do M15. Pierwszy nexusiański rząd wspólny, powstały w wyniku zniszczenia Chaosu na terenach przez niego podbitych oraz w celu pokonania Mrocznego Gonu, liderów tej frakcji. Głową była imperator Liga Lasian, dzielna kobieta-rycerz oraz mistrzyni jednej z grup Łowców Chaosu. Rozpadła się w wyniku Wojny Domowej Wspólnoty.
  • Rzesza - istniejąca od M15 do M17. Zwycięska frakcja Wojny Domowej, pokonała Lojalistów i doprowadziła do wielu reform, uniezależniając sądy od władzy oraz władzę od armii. Od jej powstania rząd coraz bardziej stał się organizacją zrzeszającą mieszkańców wobec Chaosu i innych zagrożeń Nexusa.
  • Wspólnota - istniejąca w latach M17-M26. Najdłużej istniejący rząd, jak również jeden z najbardziej liberalnych. Za ich czasów Chaos stracił ostatnie planety i zmuszony został do życia na światostatkach.
  • Republika - istniała zaledwie 200 lat i była przejściowym rządem. Poprzedziła Federację Nexusa. Była tymczasowym rządem ze względu na poważne problemy w wyniku rozpadu poprzedniego rządu na drodze wojen z Chaosem i konfliktami na wielką skalę między korporacjami i koloniami. Odparł chaos i ustanowił ład w większości miejsc Nexusa.
  • Federacja - istniała w 27 tysiącleciu. Powstała w miejsce Republiki Nexusa i rozpoczęła ujednolicanie struktur wojskowych, jak również reformacje mające na celu zmianę gospodarek centralnych światów w bardziej efektywne.
  • Monarchia - najkrócej istniejąca - 58 lat. Powstała w okresie najazdu Chaosu. Monarchia odwoływała wszystkich królów, cesarzy i wielu innych, ustanawiając monarchę jedynym władcą. Nie spodobało się to wojskowym, ponieważ zaczęto dzielić siły Rządu Nexusiańskiego wedle kolonii gdzie stacjonowali.
  • Dyrektoriat - powstały w 28. tysiącleciu tyraniczny rząd nexusiański, jaki był grupą generałów i admirałów z Generalissimusem na czele. Okres jego rządów był momentem budowy realnej federacji i niszczenia jakiejkolwiek autonomii. Dyrektoriat Nexusa upadł w wyniku puczu rojalistów i masowych protestów społeczno-ekonomicznych w systemach i galaktykach centralnych.
  • Zjednoczone Królestwo - istniało przez okrągłe 1000 lat, w M29. Przywróciło po części funkcje monarchii, ale podzieliło według siebie tereny na rozmaite imperia. W tamtych czasach odkryto że na kilku asteroidach żyły sobie kolonie istot Chaosu, które wygnano ze światostatków. Zniszczenie ich zniszczyło po raz pierwszy w dziejach światostatek Haragul - był to pierwszy znany przypadek jego abordażu oraz zniszczenia tego typu jednostki Serca Piekieł. Zdobyta jednostka posłużyła za bazę badań nad tą frakcją.
  • Cesarstwo - istniało 500 lat, na przełomie 29. i 30. Milenium. Zmieniło planety centralne w jeden administracyjnie organizm, dzieląc je na pomniejsze jednostki. Główną była Macierz Astroekspansji. Cesarstwo Nexusa zasłynęło tym, że za jego czasów żadna kolonia nie została zaatakowana przez Chaos, a światostatki Chaosu - niszczone systematycznie.
  • Imperium - obecnie istniejący rząd wspólny, powstały po 30. Milenium w wyniku obalenia poprzednich władz. Na czele stoi wszechmonarcha, nazywany Wielkim Władcą. Władzę ustawodawczą dzierży Wielka Rada Nexusa, instytucja łącząca Senat i Parlamentum. W ciągu swojego istnienia ten rząd uświadczył mnóstwa wojen, mimo to nadal się trzyma. Wielu nie widzi innej możliwości, jak tylko zaakceptować obecny rząd, w którym panuje zmilitaryzowanie, ostre ściganie korupcji oraz "realizowanie ideałów Marksa i Engelsa", czyli prawdziwego ustroju komunistycznego, poprzez zmianę rządów władających rozmaitymi regionami z feudalnych w kapitalistyczne, potem w socjalistyczne, a te zaś - w komunistyczne.