FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Plik:12_Battleground_of_the_Bear.ogg

Template:Organizacja Państwo zwane Krajową Republiką Ludowo-Demokratyczną to komunistyczna federacja miast i państw na wyspie Bermudia, leżących na terenie Wolnego Miasta Lich City oraz Federacji i Piekła. Obecne jego terytorium ogranicza się jednak do kilku miast i wsi położonych na wschód od okopów na granicy i północ od Arcyksięstwa Nowego Lizandrysu. Władzę nad nim, tak jak nad każdym państwem tego typu ma Kalasher i jego Stalkerzy. On tam jednak obecnie nie przebywa, dlatego na czas jego nieobecności rozkazy wysyłane drogą elektroniczą wykonuje Rada Państwa.

Historia

Krajowa Republika Ludowo-Demokratyczna powstała z inicjatywy Kalashera. Zażyczył sobie aby objąć władzę nad Bermudią i jako poddany wszechmonarchy przejąć kontrolę nad całym Trójkątem Bermudzkim. Arcturus przystał na to, ale dopiero po rozmowie z resztą członków swojego wewnętrznego kręgu. Stolicą uczyniono w dokumetach Lich City, które miało być stolicą państwa, które oprócz obecnych ziem miało też ogarnąć tereny Federacji i Piekła.

Wojsko

Armia Krajowej Republiki Ludowo-Demokratycznej w dużej mierze opiera się na armii radzieckiej z lat 1941-1968, a więc w momencie gdy ZSRR był najpotężniejszym państwem na świecie. Ich doktryna opiera się na produkcji dużej ilości tanich jednostek, którymi należy zalać przeciwnika. Według niej oprócz oficerów wojskowych na froncie działają też polityczni, zwani Komisarzami. Armia Ludobermudzka, bo tak się nazywają siły zbrojne tegoż państwa, składa się przeważnie z wojsk pancernych i lotnictwa, póki co w związku z brakiem dostępu do morza nie ma marynarki, ale wraz z podbiciem Piekła i Federacji, jak również i całej wyspy może się to zmienić. Panuje tryb poborowy, to znaczy każdy kto może walczyć zostaje wysłany na front "bronić granic wielkiej socjalistycznej ojczyzny bermudzkiej".

Kultura

W KrajRLD panuje socjalistyczny realizm, tudzież socrealizmem zwany. Co więcej istnieje tak zwanych Sześciu Klasyków: Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, Mao i Kalashera. Dewizą narodową z kolei jest nieco przerobione hasło komunistów "Proletariusze Trójkąta Bermudzkiego, łączcie się". Republika zakazuje też tworzenia burdeli, a alkohole wolno sprzedawać od 13 do 17. Życie publiczne podlega silnej cenzurze, media mówią i pokazują rzeczy oraz fakty, jakie chce pokazywać władza.

Przypisy