FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Kiedy się mnie pytają jak to się zaczęło mówię że to wtedy gdy mój tata miał pójść do Łazienek Królewskich. Ale prawda jest o wiele bardziej przerażająca niż tylko pójście. Gdy 28 lipca 1914 roku wybuchła wojna ona zmieniła życie również moich przodków. Lecz sama się nie zmieniła. W 1914 roku Austro-Węgry zaatakowały razem z Niemcami, Imperium Osmańskim i Bułgarią Rumunię oraz Serbię. Wkrótce przeciwko nim walczyła Rosja, Francja i Zjednoczone Królestwo. W 1916 Niemcy zajęli nasz kraj. Car Mikołaj II dał nam jednak błyskawicznie pakt o pełnej wolności w zamian za sojusz wojskowy i unię personalną. Wraz z 1917 wojna się rozkręcała - po stronie Ententy stanęły Szwecja, Brazylia, Chiny i Stany Zjednoczone. Jak również brytyjskie terytoria, takie jak Australia czy Indie.

Jednak Państwa Centralne wsparte zostały przez komintern, czyli buntowników z Imperium Rosyjskiego, którzy zajmowali tereny niedaleko frontu. Wraz z 1920 udało im się wypracować nowy rząd. Ale z Niemcami sprzymierzyli się też Norwegia, Argentyna, Meksyk czy Persja. Aż do 1930 trwała Pierwsza Wojna Światowa, w której wskutek działań zniszczono ponad połowę ziemskich miast i wsi. Użyto nawet broni chemicznej oraz biologicznej - z 2 miliardów zrobiła się połowa tego, zaś ponad 60 procent globu nie nadawało się do życia. Przez 9 lat panował rozejm, podpisany w Verdun z dniem 25 lipca tamtego roku. Przez dziewicę lat zapanował wyścig w praktycznie wszystkim, po obu stronach.

Aż pękła żyła. 1 września Niemcy kierowane przez niejakich nazistów zaatakowały nas i kraje nadbałtyckie, ale bratnie Imperium Rosyjskie pomogło nam. Znowu nastała wojna. W 1947 Amerykanie oraz Faszyści zrzucili swoje bomby w tym samym czasie. Alianci zrzucili na Curitibę, zaś Niemcy pod eskortą włoskich myśliwców - na Mińsk. Po trzech latach, w dniu 20 marca zginęła cała wówczas istniejąca cywilizacja - zbyt duże skażenie środowiska przez broń masowej zagłady zmusiło nas do życia pod ziemią. I to gdziekolwiek: stacje metra, kanały, jaskinie, schrony... wszędzie gdzie mogliśmy oddychać powietrzem starego świata.

Ja urodziłam się pod ziemią, w grudniu roku 1984. Moi rodzice jako ostatni przyszli na świat w normalnej wówczas Warszawie. Nie pamiętamy już starej cywilizacji. Życie człowieka musi jednak ulec drastycznej zmianie. W końcu musimy wyjść na powierzchnię. Jestem Fil i to ja opowiem swoją historię. Jak w końcu podnieśliśmy się z klęczek swego upadku. Raz na zawsze.


Następny rozdział >>