FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna - radiostacja pełniąca ważną rolę w życiu przedwojennej i powojennej Warszawy. To dzięki niej mieszkańcy tegoż miasta nawiązali kontakt z resztą świata. Pierwszą osadą, jaka odebrała sygnał był Płock, z innego państwa - Kijów, a na innym kontynencie był to Nowy Jork. Walka o odzyskanie jej z rąk mutantów powojennych nie była jednak zbyt łatwa; toczyła się bardzo długo, a w jej wyniku życie straciło wielu doświadczonych eks-żołnierzy Rzeczypospolitej. Obecnie w roku 2014 mieszkańcy używają jej do komunikowania się z resztą świata.

Historia

Podczas wojny

Budynek rozpoczęto budować w roku 1919, jako pierwszą dużą inwestycję niepodległego państwa polskiego, we współpracy z Imperium Rosyjskim i Francją, ale nie obyło się bez brytyjskich protestów. W 1921 miejsce to zaczęło działać i odebrało sygnał z Nowego Jorku od prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona. Otwarcie ogłosił premier Wincenty Witos, wybrany rok temu obiecujący jej otwarcie. Miejsce to ucierpiało podczas pierwszej części Wielkiej Wojny Światowej, nieustannie je bombardowano. Dzięki niemu mogły się porozumiewać jednostki morskie Ententy. Była to druga już tego typu budowla o takim działaniu, pierwsza powstała w Birmingham, mieście Zjednoczonego Królestwa.

Holokaust i później

20 marca 1950 roku, gdy Niemcy rozpoczęli nuklearny holokaust jedna z bomb trafiła właśnie w to miejsce. Główny budynek i pobliskie budowle zostały zniszczone wybuchem. Mocno ucierpiał też Fort Radiowo. W porę pracownicy ukryli się w schronie i też nie wszyscy. Ci którzy nie zdążyli dosłownie wyparowali przez wybuch. Nieliczni, którzy przeżyli wegetowali w podziemiach jakieś dwa tygodnie, potem zaczęło brakować jedzenia. Odebrawszy sygnał od mieszkańców ruszyli kanałami w stronę osiedla robotniczego na Woli, gdzie zamieszkali. Część z nich, jak na przykład dziadek Fil wyruszyli do tuneli pod wolską kotłownią, dożywając swoich dni.

Kiedy wojskowi i naukowcy, jacy się schronili przed wojną, wyruszyli w stronę ruin TCR, musieli nawiązać walkę z mutantami i niestety wycofać się. Dopiero 20 lat później odzyskali je i też nie bez walki. W czasie przywracania tam cywilizacji zginął płk Zubczyński, adiutant generała Ludowej Rzeczypospolitej Zygmunta Berlinga oraz major Wiśniewski, znakomity przedwojenny żołnierz.

Ciekawostki

  • Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna istniała naprawdę. Jej budowę rozpoczęto w roku 1922, a uruchomienie nastąpiło rok później 1 października, zaś uroczyste otwarcie przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - 17 listopada. Ósmego dnia Drugiej Wojny Światowej zawiesiła działalność i przez 6 lat okupacji niemieckiej umożliwiała nazistom komunikację ze swoimi jednostkami Kriegsmarine oraz szpiegami. Na dzień przed wejściem do lewobrzeżnej części Warszawy Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego wysadzono ją. Istniała od Grodziska Mazowieckiego do zachodnich osiedli bielańskich, ruiny jednak nadal dobrze zachowane znajdują się w lesie bielańskim i bemowskim, stanowiąc nie lada zagadkę dla mieszkańców, którzy nie wiedzą co się tam znajduje. Historycy mówią o niej, jako o wielkim cudzie techniki Rzeczypospolitej z okresu międzywojennego.