FANDOM


Article under construction This article is actually in phase of writing. Wait until creator will end work over it.
Polish version

Warszawskie metro w świecie Fallen Times jest zupełnie inne od naszego. Istnieje, choć tak naprawdę zaczęło powstawać w roku 1921, ale jego plany miał już w zamyśle, według miejskich legend, prezydent Sokrates Starynkiewicz. Wszyscy jednak traktują to jako zwyczajną bajeczkę. Mimo to stacje stały się z czasem ważnymi ośrodkami miejskimi w postapokaliptycznej Warszawie.

Historia

W czasie Wielkiej Wojny Światowej niepodległość Polski przyniosła sporo pomyślnych rzeczy. Gdy tylko w 1917 roku, rok po okupacji udało się wyzwolić Królestwo Polskie, wówczas już całkowicie niepodległe państwo związane z Imperium Rosyjskim unią personalną zaciągnęło dużo pożyczki. Z inicjatywy władz rozpoczęto budowanie głęboko pod ziemią budowę stacji metra, które na wszelki wypadek miałyby też być schronami przeciwlotniczymi. W 1921 powstała pierwsza nitka licząca pięć stacji, 4 lata później liczyła już 3 linie, by w 1930 mieć ich 5. Dopiero na 1932 rok skończono finalnie pierwszą, a potem drugą. Pod koniec rozejmu liczyła już 14 linii, niektóre dopiero rozpoczęte. Gdy hitlerowcy weszli do miasta i zostali wygnani 3 lata później rozwój został wstrzymany. 20 marca planowano już 16. linię, ale spadły bomby. Uważa się iż te stacje są finalnymi.

Stacje

 • Wilanów - wybudowana w 1932 roku. Znajduje się w okolicy Pałacu w Wilanowie, tuż przy stacji WKD. Zajęta przez Sobieski Dwór.
 • Czerniaków - wybudowana w 1932 roku. Jest położona w sąsiedztwie z Fortem Czerniakowskim. Zajęta została przez Militarny Zakon Fortu.
 • Służew - wybudowana w 1921 roku. Z racji położenia tuż przy torze wyścigów konnych jest stadionem i miejscem neutralnym między Militarnym Zakonem Fortu a Wenecją, punkt handlowy.
 • Łazienki Królewskie - wybudowana w 1921 roku. Leży po zachodniej stronie pod Placem Na Rozdrożu, pod fontanną. Siedziba Wenecji, która razem z pozostałymi tunelami kontroluje dawne Łazienki Królewskie. Nieliczne tunele nie posiadają wody, ale ponad 80 procent jest nad wodą.
 • Wiejska - wybudowana w 1921 roku. Należy do Parlamentu, pozostałości dawnego Sejmu i Senatu, który prócz niej obejmuje również tunele i budynki dawnej instytucji.
 • Stare Miasto - wybudowana w 1921 roku. Stacja jest położona pod Placem Zamkowym. Należy do własnej frakcji, nazywającej się w taki sposób, a obejmującej Stare i Nowe Miasto oraz okoliczny brzeg rzeki.
 • Cytadela - wybudowana w 1921 roku. Jest opanowana przez autokratyczny Carat stworzony przez potomków rosyjskich oraz dawnych rojalistów i razem z Cytadelą stanowi silną fortyfikację.
 • Kępa Potocka - wybudowana w 1932 roku. Niezależna i neutralna, zamieszkana głównie przez stalkerów i wysłanników ze Starego Miasta, który ma nad nią zwierzchnictwo. Odłączyli się bowiem od Caratu.
 • Stadion Legii - wybudowana w 1937 roku. Zajęli je Legioniści, zwolennicy sanacji w Polsce, którzy gonią wszystkie grupy komunistyczne i lewicowe, za co rozstrzeliwują.
 • Politechnika - wybudowana w 1930 roku. Należy do Inżynierów, którzy w budynku dawnej Politechniki urządzili sobie istne miasto wynalazców i inżynierów. Posiadają armię pełną robotów bojowych Ivan-9, opracowanych w latach czterdziestych XX wieku przez Imperium Rosyjskie, które zostały ewakuowane w trakcie Apokalipsy.
 • Centrum - wybudowana w 1938 roku. Miejsce to jest siedzibą Targowiska, wielkich tuneli neutralnej frakcji Centrystów, która ma swoją siedzibę w tunelach Dworca Śródmieście i Centralnego oraz pod dawnym ratuszem, zwanym Pałacem Kultury i Nauki.
 • Świętokrzyska - wybudowana w 1933 roku. Miejsce to jest terenem osiedlenia się mniejszości azjackiej oraz potomków redaktorów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W chwili obecnej są podzieleni na kilka frakcji typu greckich polis, ale mają zjednoczoną reprezentację w interesach zagranicznych.
 • Arsenał - wybudowana w 1938 roku. Na wschodzie i cały budynek na powierzchni jest pod kontrolą Powinności, silnie zmilitaryzowanej frakcji. Sama stacja jest na zachodzie częścią Ratusza, a na północy Komendy Stołecznej Policji. W chwili obecnej na terenie neutralnym swoje domy założyli między innymi wygnańcy ze wszystkich trzech frakcji.
 • Dworzec Gdański - wybudowana w 1929 roku. Teren ten jest połączony tunelem z dworcem autobusowo-tramwajowym i kolejowym. To całkiem spore miejsce, perony i tory przebudowano tak aby razem z wiaduktem tworzyły niemalże niezdolną do zdobycia na powierzchni twierdzę. Pociągi jakie znalazły wysłane ekspedycje zostały zmienione w mieszkania i wypatroszone z części zamiennych. Należy do Gdańska, lennika Caratu.
 • Plac Mikołaja Mikołajewicza - wybudowana w 1926 roku. Jest położona pod dzielnicą mieszkaniową w stylu realistycznym oraz parkingiem. Razem z tunelami stała się miejscem zajętym przez Konstycjonistów.
 • Uniwersytet - wybudowana w 1935 roku. Miejsce to jest położone na południe od ruin Uniwersytetu Warszawskiego, mimo to kanalizacja i położone pod budynkami tunele ewakuacyjne w przypadku bombardowania nuklearnego razem z budynkami zostały przebudowane tak, że teraz od budynków UW, szczelnie zabudowanych aż do tej stacji. Kontroluje je grupa zwana Librarianami.
 • Dworzec Wileński - wybudowana w 1924 roku. Zajęta przez Wilno, potomków pobliskich Litwinów, Rosjan, Ukraińców i Łotyszy jacy żyli w tym regionie, jednak zmagają się z mutantami i buntującymi się na ich terenie Niemcami.

Ciekawostki

 • Rzeczywiste warszawskie metro powstawać zaczęło w latach 80. XX wieku, ale plan jego budowy miał przedwojenny prezydent Stefan Starzyński.
 • Obecnie istnieją I linia metra, ukończona w 2008 roku w całości i bez przystanku Plac Konstytucji, choć był już zaplanowany do wybudowania oraz II, która jest skończona od Dworca Wileńskiego do Ronda Daszyńskiego, pozostałe przystanki są jeszcze w budowie. Ponadto III linia metra jest jeszcze w planach i ma dochodzić do Wawra a zaczynać się na stacji Stadion Narodowy.